Tuesday, October 1, 2019

Báo Hà Tĩnh: Hà Tĩnh có 1.521 trường hợp giao đất trái thẩm quyền

Theo thống kê của Sở TN&MT Hà Tĩnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 1.521 trường hợp giao đất trái thẩm quyền, phát sinh từ sau thời điểm tháng 12/2013.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Tĩnh, nguồn bài: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/ha-tinh-co-1-521-truong-hop-giao-dat-trai-tham-quyen/179966.htm

Tùng Lộc (Can Lộc) là một trong nhiều địa phương xảy ra tình trạng cho thuê đất sai thẩm quyền

Theo Sở TN&MT, sở dĩ tính từ 12/2013 bởi đó là thời điểm chốt số liệu đã thực hiện theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh “Về việc quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền”.

Trong số phát sinh giao đất trái thẩm quyền, địa phương nhiều nhất là Nghi Xuân với 411 trường hợp, tiếp đó là: Can Lộc 343 trường hợp, huyện Kỳ Anh 265 trường hợp, Thạch Hà 188 trường hợp, Lộc Hà 101 trường hợp...

Rất nhiều trường hợp thuê đất trái thẩm quyền để thực hiện các dự án, xây dựng mô hình kinh tế

Ngoài việc giao đất ở trái thẩm quyền, nhiều nơi còn xảy ra tình trạng UBND cấp xã cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất trái thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư như: nuôi trồng thủy sản; phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp...

Cũng theo Sở TN&MT, tháng 12/2013, thực hiện Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trên 12 đơn vị cấp huyện (chưa tách huyện Kỳ Anh) có 10.027 hộ được giao đất sai thẩm quyền. Trong đó, đã xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 9.765 giấy đạt 97,38%.

Trung Dân

Tìm kiếm:✨

  • Sở TN&MT Hà Tĩnh, Giao đất, Thuê đất, Tùng Lộc, Sở TN&MT, Cho thuê đất, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Can Lộc, Trung Dân, Kỳ Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân, Lộc Hà, Hà Tĩnh, Thẩm quyền, Chứng nhận, Cấp xã, Nuôi trồng, Hộ gia đình, Ủy ban nhân dân