Monday, October 14, 2019

Báo Hà Tĩnh: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung 10 nhóm nội dung hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh Hà Tĩnh thường kỳ tháng 10 cho thấy, ngoài 10 nhóm nội dung tổng quát cần tập trung thực hiện, các sở, ngành cũng phải ưu tiên xử lý nhiều vấn đề cụ thể trong lĩnh vực, địa bàn mình quản lý...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Tĩnh, nguồn bài: http://baohatinh.vn/chinh-quyen/chu-tich-ubnd-tinh-chi-dao-tap-trung-10-nhom-noi-dung-hoan-thanh-nhiem-vu-nam-2019/180607.htm

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao đổi với một số doanh nhân bên lề hội nghị đối thoại với doanh nghiệp được tổ chức vào ngày 11/10 vừa qua.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là mưa lũ, dịch bệnh tác động lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân; nhưng nhìn chung tình hình KT-XH vẫn tiếp tục giữ xu thế tích cực; kết quả đạt được thể hiện nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo điều hành của các cấp, ngành, địa phương.

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng ước đạt cao hơn kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 10.135 tỷ đồng (bằng 76,8% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ), trong đó thu nội địa tăng 11,4%. Xuất khẩu đạt 641 triệu USD (tăng 24,4%). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 56,8% kế hoạch, cao hơn mức 49,1% cả nước.

Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng sản lượng lương thực vẫn đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch (51,4 vạn tấn/kế hoạch 51 vạn tấn); làm tốt công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại mưa lũ, dịch bệnh; tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Sản xuất công nghiệp tăng 31,4%, trong đó ngành chế biến chế tạo duy trì động lực tăng trưởng chính toàn ngành với mức tăng 33,2%.

Công tác cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy được tập trung chỉ đạo, nhất là triển khai thực hiện đề án sáp nhập xã, các chủ trương, chính sách về giáo dục, y tế.

Tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện chính trị văn hóa. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Làm tốt công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh.

Công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách người có công được thực hiện đồng bộ; huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ an sinh và khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

An ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí. Hoạt động đối ngoại triển khai tích cực.

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 12% còn nhiều thách thức.

Nắng nóng kéo dài, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh, mưa lũ; sản lượng lúa giảm hơn 2 vạn tấn; dịch tả lợn diễn biến phức tạp... ảnh hướng lớn đến sản xuất, đời sống nhân dân và tăng trưởng ngành nông nghiệp.

Việc triển khai các dự án trên địa bàn còn chậm, nhất là các dự án lớn đã có chủ trương. GPMB công trình trọng điểm chưa đạt yêu cầu đề ra. Giải ngân vốn đầu tư công một số nguồn thấp (TPCP, ODA); đặc biệt là các nguồn vốn từ năm 2018 chuyển sang.

Hoạt động doanh nghiệp đang còn khó khăn. Tiến độ thu ngân sách từ doanh nghiệp trong nước, thu ngoài quôc doanh chưa đạt kế hoạch. An ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành NN&PTNT và các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai Đề án sản xuất vụ Đông theo đúng lịch thời vụ.

Để khắc phục các khó khăn, hạn chế, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm 10 nội dung sau:

- Tập trung, quyết liệt vào cuộc chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn; tái lập các chốt kiểm dịch tại các địa phương để kiểm soát dịch bệnh; chỉ đạo sản xuất bảo đảm tiến độ vụ Đông; chủ động các phương án phòng chống thiên tai.

- Tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nhất là đối với nhóm xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019; tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ làm đường GTNT theo khung kế hoạch.

- Chỉ đạo, đôn đốc giải ngân đầu tư công; rà soát nợ xây dựng cơ bản, các nguồn ứng trước chưa hoàn trả và khả năng cân đối tổng thể, chuẩn bị tốt cho xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Chỉ đạo, đôn đốc xử lý vướng mắc GPMB các dự án trọng điểm; triển khai thực hiện thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tập trung chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn.

- Các sở, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Tập trung cao chỉ đạo công tác thu ngân sách 3 tháng cuối năm; sớm ổn định hoạt động các Chi cục Thuế khu vực sau sắp xếp; rà soát kế hoạch tiến độ, làm rõ nguyên nhân từng sắc thuế, từng lĩnh vực, từng địa bàn còn đạt thấp để có giải pháp chỉ đạo hiệu quả; phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện đề án sáp nhập xã, thực hiện tốt chính sách giải quyết chế độ sau sắp xếp; rà soát chủ trương chính sách y tế, giáo dục; tuyển dụng, điều động, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên các cấp; kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019. Chỉ đạo đề án thành lập thị trấn Lộc Hà, đề án công nhận huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019.

- Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương kỷ luật hành chính; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của cơ quan tham mưu. Các sở ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì phải tham mưu sâu về chuyển môn, nêu rõ chính kiến, đề xuất rõ quan điểm khi giữa các ngành có ý kiên khác nhau. Đối với nhiệm vụ theo chức năng tham mưu của sở ngành thì chủ động triển khai thực hiện, không chờ có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh mới triên khai, đặc biệt là xử lý kiến nghị đề xuất của địa phương, doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ hoành thành báo cáo quy hoạch tỉnh. Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tích cực chủ động tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết tồn đọng; nhất là các vụ việc đã có kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 2/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của kiểm toán nhà nước.

Ngoài 10 nhóm nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các ngành, địa phương nhiều vấn đề cụ thể. Đặc biệt là kịp thời giải quyết 16 kiến nghị của các địa phương.

16 nhóm kiến nghị của các địa phương

Các Sở: Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, TN&MT, GD&ĐT tiếp tục rà soát, phối hợp các địa phương tháo gỡ vướng mắc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6502/UBND-TH ngày 1/10/2019.

Về chính sách hỗ trợ vụ Đông 2019: UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo khắc phục thiệt hại mưa lũ, huy động các nguồn lực an sinh xã hội. Căn cứ quy định hiện hành, thống nhất không thực hiện chính sách hỗ trợ. Ngành NN&PTNT và các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai Đề án sản xuất vụ Đông theo đúng lịch thời vụ.

Về kiến nghị chính sách hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân nuôi cá lồng bè tại xã Thạch Đỉnh, Thạch Sơn, huyện Thạch Hà: Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và cơ quan liên quan xem xét, tham mưu đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Về kiến nghị điều chỉnh cục bộ đê Đồng Môn đoạn từ cầu Cày đến cầu Hộ Độ qua nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh: Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra, tham mưu đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Về bồi thường, GPMB hồ chứa nước Rào Trổ: Giao Văn phòng kịp thời lấy ý kiến các Ủy viên UBND tỉnh, trình Thường trực HĐND tỉnh.

Về dự án Nhà máy xử lý rác Hương Khê: Phân công đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đối thoại với nhân dân vùng ảnh hưởng, giải quyết kịp thời vướng mắc để sớm triển khai dự án.

Về Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non và phổ thông của các địa phương theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: Giao Sở Nội vụ chủ trì rà soát, tham mưu đề xuất, đưa vào nội dung báo cáo đánh giá tổng thể việc thực hiện chủ trương, chính sách lĩnh vực giáo dục, y tế theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

UBND các huyện: Đức Thọ, Hương Khê, Vũ Quang khẩn trương tổ chức thực hiện biệt phái giáo viên theo chỉ tiêu được giao.

Về đề nghị đầu tư dự án xử lý rác tại huyện Vũ Quang: Giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu đề xuất theo hướng bố trí ngân sách đầu tư xây dựng lò đốt rác để giải quyết nhu cầu cấp bách trong ngắn hạn, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Về việc lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất trong việc sắp xếp các cơ sở nhà đất: Thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đất đai (Điều 56 và Điều 172 Luật Đất đai hiện hành cho phép lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền hằng năm).

Về kiến nghị xem xét, bố trí nhân viên y tế cho Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hương Khê: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở GD&ĐT, Sở Y tế xem xét, nghiên cứu tham mưu xử lý trên cơ sở phù hợp quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về kiến nghị giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân tại các xã chịu ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê: Tỉnh đang tích cực phối hợp các bộ, ngành liên quan, làm việc với Chính phủ về chủ trương dừng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Trước mắt, UBND huyện tổ chức quản lý tốt quy hoạch, làm tốt công tác an sinh xã hội cho nhân dân vùng ảnh hưởng.

Công an tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh theo chức năng nhiệm vụ kịp thời phối họp với UBND huyện Thạch Hà trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực tôn giáo tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc; trường hợp vượt chức năng thẩm quyền, tham mưu đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết theo quy định.

Về kiến nghị điều chỉnh dự án hồ chứa nước Đồng Trày và xây dựng tràn đập Đồng Trày, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân: Sở KH&ĐT chủ trì kiểm tra, soát xét, tham mưu đề xuất.

Về Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Phân công đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh nghiên cứu, tham mưu đề xuất trước ngày 15/10/2019.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2019.

P.V

Tìm kiếm:✨

  • KT-XH, Thị trấn Lộc Hà, NN&PTNT, Thạch Khê, Đặng Ngọc Sơn, Rào Trổ, Cầu Hộ Độ, NTM, Sở NN&PTNT, Sở KH, Cầu Cày, GTNT, Vũ Quang, Thạch Đỉnh, Trần Tiến Hưng, Tham mưu, TPCP, Thạch Lạc, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Mưa lũ