Saturday, October 19, 2019

Báo Giao Thông: Kiểm tra, xử lý việc 'phù phép' lập trung tâm đăng kiểm trước 25/10

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị vào cuộc kiểm tra việc 'phù phép' lập trung tâm đăng kiểm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: https://www.baogiaothong.vn/kiem-tra-xu-ly-viec-phu-phep-lap-trung-tam-dang-kiem-truoc-2510-d438693.html

Đường dẫn vào Trung tâm đăng kiểm 20-04D là một con ngõ nhỏ.

Nguồn tin của PV Báo Giao thông cho biết, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin Báo Giao thông phản ánh về việc “phù phép” lập trạm đăng kiểm trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng các Sở GTVT, Xây dựng, TNMT và UBND huyện Phú Lương kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) trong công tác lập dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất tại Trung tâm đăng kiểm 20-04D tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh Thái Nguyên trước ngày 25/10.

Được biết, các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng đã cử người tham gia tổ công tác liên ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên thành lập, triển khai các bước kiểm tra, xử lý theo quy định.

PV

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Phú Lương, Phù phép, TNMT, Cổ Lũng, Đăng kiểm, Phú Lương, Báo Giao thông, Sở kế hoạch và đầu tư, Đường dẫn, Sở giao thông vận tải, Liên ngành, Nếu có, Dự án đầu tư, Vào cuộc, Xử lý nghiêm, Ban hành, Văn bản, Chủ trì, Nguồn tin