Wednesday, October 16, 2019

Báo Giao Thông: Hải Phòng: 10 năm xây dựng làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn

Chiều 15/10, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: https://www.baogiaothong.vn/hai-phong-10-nam-xay-dung-lam-thay-doi-toan-dien-bo-mat-nong-thon-d438346.html

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Hải Phòng

Tới dự Hội nghị có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Nguyễn Xuân Cường; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; cùng lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, trong 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lớn, rộng khắp toàn thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn.

Khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng, theo kết quả rà soát, số tiêu chí về nông thôn mới bình quân đạt 5,76 tiêu chí/xã, nhiều xã mới đạt 2-3 tiêu chí. Đến hết năm 2019, TP Hải Phòng có 139/139 (đạt 100%) xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 trước 1 năm. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt ở mức cao hơn so với chuẩn nông thôn mới của Trung ương và trung bình cả nước.

Đến hết năm 2019 có 3/6 huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí về huyện nông thôn mới, đạt 50%, cao hơn so với cả nước (13,04%) và Đồng bằng sông Hồng (35,71%).

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Hải Phòng giai đoạn 2010-2020

TP Hải Phòng đã ban hành kịp thời, đồng bộ các cơ chế, chính sách, ưu tiên đầu tư nguồn lực lớn thực hiện Chương trình. Năm 2016, TP Hải Phòng đã ban hành cơ chế ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng xã nông thôn mới; xác định mức hỗ trợ bình quân cụ thể cho mỗi xã để hoàn thành, đạt chuẩn theo lộ trình từng năm.

Từ năm 2016 phân cấp quản lý vốn đầu tư cho các huyện cả về xây dựng nông thôn mới và đầu tư xây dựng cơ bản để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối, bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình. Ưu tiên đầu tư nguồn lực lớn từ ngân sách để thực hiện Chương trình, tổng vốn nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 25.727 tỷ đồng, chiếm 55% tổng nguồn vốn huy động. Mức đầu tư từ ngân sách tăng theo các năm.

Trong 10 năm, TP Hải Phòng đã xây dựng, nâng cấp cải tạo 5.711 km đường giao thông, 269 trạm bơm điện, kiên cố hóa 231,9km kênh, nạo vét trên 4.600 km kênh mương, 393,65km đường dây trung thế, hạ thế, 1.137 trạm biến áp, 559 công trình trường học các cấp, 629 công trình văn hóa, 50 chợ nông thôn, 48 công trình y tế, 37 hệ thống cấp nước đạt quy chuẩn nước đô thị. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 39,49 triệu đồng so với năm 2010.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ bản đồng bộ, hiện đại làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, nâng cao điều kiện sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ngoài ra, TP Hải Phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách để xây dựng nông thôn mới; trong đó, nhân dân tham gia đóng góp đạt 6.588 tỷ đồng, chiếm 14%. Huy động tốt nguồn vốn tín dụng đạt 10.613 tỷ đồng, chiếm 23%.

Thời gian tới, TP Hải Phòng tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu thúc đẩy, nâng cao chất lượng toàn diện gắn với giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất khá giả, môi trường sống an toàn, đời sống tinh thần phong phú, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại buổi lễ

Mục tiêu phấn đấu hết năm 2020, 100% số huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu; 30 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 20 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 2-2,5 lần so với năm 2020 (năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch (như đô thị) đạt 100%.

Đến năm 2030, có 100% huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu; 100% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; từ 20 - 30% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 250 - 300 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn gấp 2 lần so với năm 2025 (năm 2025 ước đạt 120 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,1 %; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; duy trì tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch (như đô thị) đạt 100%; 50% số huyện chuyển thành quận.

Tại buổi lễ, UBND TP Hải Phòng tặng Cờ thi đua cho 2 địa phương là: huyện An Dương và xã An Thái, huyện An Lão; tặng Bằng khen cho 84 tập thể và 298 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Việt Hòa

Tìm kiếm:✨

  • UBND TP Hải Phòng, Kiểu mẫu, Nông thôn, Thu nhập bình quân đầu người, Bộ mặt, An Thái, Đời sống vật chất, Ban Chỉ đạo Trung ương, Hải Phòng, Tiêu chí, NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, Hạ thế, Hệ thống cấp nước, An Lão, Công trình văn hóa, Nguyễn Văn Tùng, Phân cấp quản lý, Cờ thi đua, Nước sạch, Tổng kết