Sunday, October 27, 2019

Báo DĐDN: Hà Tĩnh: Chủ đầu tư 'ém' thông tin kết quả đấu thầu?

Mặc dù quá thời hạn công bố kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình dây dưa, kéo dài thời gian khiến dư luận không khỏi hoài nghi.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/ha-tinh-chu-dau-tu-em-thong-tin-ket-qua-dau-thau-160005.html

Sự việc xảy ra tại dự án xây dựng đường giao thông nông thôn do UBND xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Trụ sở UBND xã Hương Bình, nơi phóng viên nhiều lần đến để xin tiếp cận kết quả đấu thầu, năng lực nhà thầu nhưng đều bị “ém” thông tin.

Chỉ định trước, dự thầu sau

Để thực hiện thi công xây lắp một số hạng mục đường giao thông nông thôn, ngày 26/10/2018, UBND xã Hương Bình đã có tờ trình số 161 đề nghị phòng kinh tế - hạ tầng UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn xã, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo hồ sơ thiết kế xây dựng và dự toán thì đây là công trình giao thông nông thôn, cấp IV do UBND xã Hương Bình làm chủ đầu tư. Nguồn vốn ngân sách huyện Hương Khê sẽ trích hỗ trợ không quá 20% tổng dự toán công trình, phần còn lại cân đối ngân sách xã và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Ngày 3/8/2019, ông Nguyễn Xuân An - Giám đốc Công ty CP G98 đã cùng với ông Lê Đăng Lợi – Chủ tịch UBND xã Hương Bình ký với nhau hợp đồng “Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá Hồ sơ dự thầu (HSDT) xây dựng”.

Đến ngày 06/8/2019, ông Nguyễn Văn Việt – Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã ký Văn bản số 4882 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đường giao thông nông thôn xã Hương Bình chia thành 05 gói thầu với tổng mức đầu tư hơn 4,4 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 3,5 tỷ đồng.

Trước câu hỏi vì sao thông tin kết quả đấu thầu lại không được công bố rộng rãi, công khai theo quy định thì cả chủ đầu tư lẫn bên mời thầu chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Theo quyết định 4882, kế hoạch mà UBND huyện Hương Khê phê duyệt lựa chọn nhà thầu đối với 05 gói thầu nói trên ở mức gần 4 tỷ đồng bao gồm 3 gói thầu tư vấn, 01 gói phí tư vấn (bảo hiểm công trình) được phép chỉ định thầu và 01 gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi.

Đáng quan tâm là trong hồ sơ pháp lý mà phóng viên tiếp cận được thì việc lựa chọn nhà thầu tư vấn hồ HSMT và đánh giá HSDT lại được chủ tịch UBND xã Hương Bình chỉ định trước khi Công ty CP G98 có đơn xin nhận, dự thầu.

Cụ thể, vào ngày 01/8/2019, ông Lê Đăng Lợi - Chủ tịch UBND xã Hương Bình đã ký văn bản số 127 quyết định chỉ định thầu giúp việc đấu thầu và đánh giá HSDT xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn cho Công ty CP G98.

Trong khi đó, vào ngày 03/8/2019, Công ty CP G98 mới có đơn trình chủ đầu tư là UBND xã Hương Bình xin nhận thầu gói công trình nói trên.

“Ém” kết quả trúng thầu?

Sau khi được UBND xã Hương Bình ký hợp đồng “giao việc”, Công ty CP G98 đã tiến hành mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dự án “Đường giao thông nông thôn xã Hương Bình”. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết bên mời thầu là Công ty CP G98 tiến hành đăng tải gói thầu nói trên vào ngày 12/8/2019 theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày; Loại hợp đồng: Trọn gói; Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng; Thời gian nhận HSDT từ 16h45’ ngày 12/8/2019 đến 17h ngày 22/8/2019; Giá gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì sau thời gian mở thầu hơn 01 tháng, bên mời thầu lẫn chủ đầu tư vẫn không công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đã được chấm trúng thầu.

Ngày 23/9/2019, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Lê Đăng Lợi – Chủ tịch UBND xã Hương Bình cho biết sẽ kiểm tra lại đơn vị tư vấn mời thầu là Công ty CP G98 về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Liên tiếp những ngày sau đó, phóng viên đã liên hệ, nhắn tin cho ông Lợi và ông Nguyễn Xuân An – Giám đốc Công ty CP G98 nhưng các vị này vẫn không hồi âm. “Do năng lực của chủ đầu tư không có nên theo chỉ định của UBND huyện, xã đã ký hợp đồng với Công ty CP G98 để thực hiện trọn gói tư vấn HSMT và HSDT công trình. Còn kết quả cụ thể chúng tôi sẽ kiểm tra lại ở đơn vị tư vấn” – ông Lê Đăng Lợi, chủ tịch UBND xã nói.

DĐDN sẽ tiếp tục thông tin.

Ngọc Thái

Tìm kiếm:✨

  • UBND xã Hương Bình, HSDT, HSMT, UBND huyện Hương Khê, Ém, Nguyễn Xuân An, Mời thầu, Gói thầu, Hương bình, Thầu, Nhà thầu, Dây dưa, Đấu thầu, Đường giao thông, Chỉ định thầu, Hương Khê, Tổng dự toán, Nhận thầu, Xây lắp, Trúng thầu