Thursday, October 24, 2019

Báo DĐDN: Cần tạo liên kết vùng trong quy hoạch

Khi các địa phương không có tính liên kết vùng sẽ dẫn đến các quy hoạch không liên thông, hỗ trợ cho nhau.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/can-tao-lien-ket-vung-trong-quy-hoach-160119.html

Quy hoạch manh mún đang khiến 2 thành phố lớn nhất cả nước loay hoay trong tình trạng ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng.

Những vấn nạn như kẹt xe, ngập nước... đang trở thành vấn đề nhức nhối của những đầu tàu lớn trong cả nước như Hà Nội, TP.HCM hay một số tỉnh thành. Nếu không có lời giải cho bài toán quy hoạch đô thị trong quy hoạch vùng thì các thành phố này sẽ không thể phát triển bền vững...

Hiện nay một số dự án đầu tư lớn về kết nối giao thông vùng theo quy hoạch định hướng trước đây đang được triển khai. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho các dự án này trong thời gian qua chưa nhiều, triển khai chậm, như kết nối Đông – Tây còn dang dở; kết nối Đồng Nai – Vũng Tàu, khu vực Tây Nguyên hay TP HCM… nhiều dự án kết nối giao thông vẫn chưa được thực hiện.

Đây là những dự án được định hướng từ trước nhưng hiện nay việc bố trí nguồn lực cho các dự án này thời gian qua còn thiếu, khâu chuẩn bị triển khai dự án còn kéo dài. Việc này dẫn đến chưa phát huy được hết tiềm năng phát triển của từng địa phương trong vùng, cho nên để đánh thức và khơi dậy sự phát triển của vùng chưa có tính đột phá và tạo ra sức lan tỏa chung cho toàn vùng cũng như cả nước.

Giãn dân ở các vùng trung tâm ra các vùng ven là bài toán được các nhà quy hoạch của Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước đã tính tới với việc xây dựng các đô thị vệ tinh, phát triển kinh tế ở vùng ven. Để làm được điều này thì phải luôn gắn với xây dựng hạ tầng và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Muốn vậy, Hà Nội, TP.HCM cũng như các địa phương khác phải để hạ tầng giao thông đi trước một bước nhằm kết nối khu vực nội thành với các vùng ngoại thành từ đó mới có thể giãn sự tập trung dân số ở khu vực trung tâm.

Một số ý kiến cho rằng, để giải bài toán quy hoạch của Hà Nội, TP.HCM hay các thành thị khác thì mục tiêu xuyên suốt là thực hiện quy hoạch vùng. Đây là lối thoát căn cơ để giải quyết vấn nạn kẹt xe, ngập nước và ô nhiễm môi trường mà thành phố đang gánh chịu hiện nay.

Tôi nghĩ rằng, việc này cần phải được đánh giá một cách tổng thể, và khi các tỉnh thành trong vùng làm quy hoạch phát triển thì phải đặt trên bài toán phát triển của vùng không chỉ quan tâm trong phạm vi giới hạn địa giới tỉnh, thành.

Giải pháp vùng chính là giải pháp chia sẻ cho Hà Nội và TP HCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Ví dụ, các bệnh viện Bạch Mai hay Việt Đức được xây dựng tại Hà Nam sẽ làm giãn mật độ dân cư tại 2 đầu tàu kinh tế này, hay một số trường đại học, nhà máy di chuyển ra ngoài thành phố cũng sẽ giảm áp lực lên hình ảnh đô thị “kẹt cứng” như hiện nay.

Trần Văn Lâm, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Tìm kiếm:✨

  • Quy hoạch vùng, Định hướng từ, Kẹt xe, Vùng ven, Giãn, Liên thông, Đầu tàu, Tỉnh thành, Vấn nạn, Ngập nước, Kẹt cứng, Manh mún, Bài toán, Địa giới, Quy hoạch đô thị, Liên kết, Căn cơ, Trong vùng, Lối thoát, Giảm áp lực