Monday, October 21, 2019

Báo Dân Sinh: VCCI kiến nghị bãi bỏ độc quyền kiểm duyệt phim

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi công văn góp ý đến cơ quan soạn thảo dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), trong đó đề xuất nội dung liên quan đến việc nên có cơ chế duyệt phim mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/vcci-kien-nghi-bai-bo-doc-quyen-kiem-duyet-phim-20191021152350709.htm

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu ý kiến của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh phản ánh thủ tục hành chính thẩm định phim và cấp giấy phép phổ biến phim rất phiền phức, mất nhiều thời gian và rủi ro cho doanh nghiệp. Hội đồng thẩm định thường yêu cầu chỉnh sửa phim và nhiều yêu cầu bị cho là thái quá, can thiệp vào nội dung nghệ thuật, thương mại của bộ phim.

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo Luật Điện ảnh phải đặt ra các điều kiện để một đơn vị có thể thực hiện công tác kiểm duyệt phim. Tổ chức nào đủ điều kiện đều có thể đăng ký và được cấp phép hoạt động kiểm duyệt phim.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành tập huấn cho người trực tiếp phụ trách công tác kiểm duyệt phim. Mặt khác, ban hành các tiêu chí để kiểm duyệt phim. Phim chỉ được phổ biến sau khi được một tổ chức được phép hoạt động kiểm duyệt phim chấp thuận. Cơ quan nhà nước tiến hành hậu kiểm nội dung phim đã được phổ biến và công tác kiểm duyệt của các tổ chức đã được cấp phép.

Theo VTV

Tìm kiếm:✨

  • Luật Điện ảnh, Duyệt phim, Kiểm duyệt, Phòng thương mại và công nghiệp vn, Thẩm định, Bãi bỏ, Độc quyền, Cấp phép, Điện ảnh, Phim, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Góp ý, Phụ trách công tác, Hội đồng, Soạn thảo, Kiểm, Phiền phức, Dự thảo, Giấy phép