Thursday, October 17, 2019

Báo Dân Sinh: TP.HCM nghiên cứu lập bệnh viện khám chữa bệnh trong ngày

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa có chỉ đạo liên quan đến việc thành lập bệnh viện trong ngày, không có bệnh nhân lưu trú tại các quận nội thành trên địa bàn TP.HCM.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/tphcm-nghien-cuu-lap-benh-vien-kham-chua-benh-trong-ngay-20191018091849313.htm

Theo UBND TP.HCM, việc thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực y tế nhằm góp phần cùng ngành y tế công lập của TP chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân cần được ủng hộ. Việc thành lập bệnh viện chuyên khoa có quy mô nhỏ, mô hình bệnh viện trong ngày, không có bệnh nhân lưu trú tại các quận nội thành cần được xem xét cụ thể, thấu đáo và có sự thống nhất của các đơn vị chuyên môn, cơ quan quản lý có liên quan.

Trên cơ sở đó, UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận và các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc xin chủ trương đầu tư, thành lập bệnh viện trong ngày, không có bệnh nhân lưu trú tại các quận nội thành; có ý kiến thống nhất để tổng hợp tham mưu rõ ràng, cụ thể trình UBND TP xem xét quyết định.

Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn và trả lời cho các doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư xây dựng thành lập bệnh viện trong ngày, không có bệnh nhân lưu trú tại các quận nội thành.

Thực tế, một số bệnh thông thường, đơn giản, không cần nằm viện hoặc có thể nhận thuốc theo toa và về theo dõi, điều trị tại nhà.

PHA LÊ

Tìm kiếm:✨

  • Lê Thanh Liêm, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Khám chữa bệnh, Nội thành, Lưu trú, Sở kế hoạch và đầu tư, Pha lê, Sở y tế, Thấu đáo, Nằm viện, Sở tài nguyên môi trường, Thường trực, Phó chủ tịch, Ngành y tế, Sở giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Chuyên khoa, Bệnh nhân, Công lập, Xã hội hóa