Wednesday, October 9, 2019

Báo Dân Sinh: Sẽ có thêm khoảng 2.500 lô đất tái định cư cho dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang nỗ lực thực hiện để đến cuối năm 2020 có từ 2.200 - 2.500 lô đất tái định cư phục vụ cho công tác di dời cho những hộ dân còn lại nằm trong dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/se-co-them-khoang-2500-lo-dat-tai-dinh-cu-cho-du-an-di-doi-dan-cu-khu-vuc-1-kinh-thanh-hue-20191009191455806.htm

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 1 và 2) đang trong quá trình hoàn tất

Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế là dự án lịch sử, không chỉ giúp ổn định cuộc sống vốn rất khó khăn của người dân trong Kinh thành Huế mà còn để thực hiện công tác chỉnh trang, bảo tồn di sản phục vụ cho phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của toàn tỉnh nói chung. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của UBND thành phố Huế, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải trực tiếp, chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng để dự án triển khai đảm bảo đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Ông Thọ yêu cầu, việc đầu tư xây dựng khu tái định cư phải đảm bảo chất lượng, phải là "kiểu mẫu" để bà con nhận thấy đây là địa điểm lý tưởng để an cư lạc nghiệp; đồng thời, phải giải quyết thấu tình đạt lý, đảm bảo hài hòa lợi ích cho người dân. Đến cuối năm 2019, phải thực hiện xong việc giao đất ở tại khu tái định cư mới và thực hiện công tác di dời cho các hộ khu vực Thượng thành (đợt 1, gần 500 hộ); cùng với đó thành phố Huế phải phối hợp ngay với các sở, ngành liên quan để triển khai việc đầu tư hạ tầng khu tái định cư phía bắc Hương Sơ (giai đoạn 2) để đến cuối năm 2020 có từ 2.200 - 2.500 lô đất tái định cư phục vụ cho công tác di dời cho những hộ dân còn lại nằm trong dự án.

Được biết, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 1 và 2), phục vụ cho việc di dời dân cư đợt 1 do UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phê duyệt với tổng kinh phí gần 110 tỷ đồng, với gần 500 lô đất tái định cư. Đến nay, các gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đã đạt trên 92%; đến cuối tháng 10/2019 các nhà thầu sẽ hoàn tất việc phân lô đất và bàn giao đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, việc đầu tư các công trình phục vụ dân sinh cũng đang triển khai như trường học, hệ thống kênh mương thoát nước... Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án cũng đang triển khai việc thiết kế mẫu nhà để cho người dân tham khảo.

Hiện các phường thuộc thành phố Huế đã hoàn thành xác nhận 250/250 hồ sơ về sử dụng đất ở và đất có nhà ở; thẩm định điều kiện bồi thường về đất cho 187/250 hồ sơ, sau đó niêm yết công khai đến ngày 15/11/2019 để UBND thành phố Huế phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hình thức từng đợt, cuốn chiếu.

Để chủ động cho việc thực hiện dự án trong năm 2020 và các năm tiếp theo, UBND thành phố Huế đề nghị UBND tỉnh và HĐND tỉnh sớm thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với dự án giải tỏa khu vực Eo Bầu, Hộ Thành hào và Tuyến phòng lộ cùng các dự án xây dựng hạ tầng khu vực 3,4,5 tại khu tái định cư phía Bắc Hương Sơ.

THẢO VI

Tìm kiếm:✨

  • Hương Sơ, UBND thành phố Huế, Kinh thành, Kinh thành Huế, Eo Bầu, Thừa Thiên – Huế, Giải phóng mặt bằng, Hộ thành, Tái định cư, Phan Ngọc Thọ, Di dời, Hạ tầng kỹ thuật, Huế, Thấu tình đạt lý, Bồi thường, An cư lạc nghiệp, Thiết kế mẫu, Dân cư, Cuốn chiếu, Tiến độ