Sunday, October 27, 2019

Báo Dân Sinh: Nghệ An: Thu hút gần 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, đến ngày 17/10/2019, toàn tỉnh đã kêu gọi được 85 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 9.985 tỷ đồng...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/nghe-an-thu-hut-gan-10000-ty-dong-von-dau-tu-20191028091927236.htm

Theo đó, để kêu gọi, thu hút đầu tư, ngay đầu năm 2019, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Tính đến ngày 17/10/2019, toàn Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 85 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 9.985 tỷ đồng; điều chỉnh 5 lượt dự án với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 668,07 tỷ đồng.

Trong đó, có 21 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 7.229 tỷ đồng; 62 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký là 2.755 tỷ đồng. Lớn nhất là Dự án Vinhtex của Công ty Royal Pagoda (Singapore) đầu tư vào khu công nghiệp VSIP với số vốn 200 triệu USD.

Những năm qua, tỉnh Nghệ An đã có nhiều cơ chế chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng, nhưng cũng cương quyết xử lý đối với những dự án chậm tiến độ. Cụ thể, 9 tháng năm 2019, tỉnh Nghệ An đã chấm dứt hoạt động, thu hồi 11 dự án, đưa tổng số dự án bị thu hồi đến nay là 163 dự án.

HOÀNG MINH

Tìm kiếm:✨

  • VSIP, Tổng vốn, Khu kinh tế, Tổng vốn đầu tư, Hoàng Minh, Vốn đầu tư, Khu công nghiệp, Cương quyết, Dự án đầu tư, Nghệ An, Đăng ký, Giấy chứng nhận, Thu hồi, Số liệu, Kêu gọi, Chấp thuận, Nhà đầu tư, Cơ chế, Tiến độ, Singapore