Sunday, October 20, 2019

Báo Công Thương: PC Quảng Nam: Nhận Bằng khen của Bộ Công Thương về đóng góp xây dựng nông thôn mới

Tại Lễ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) do Bộ Công Thương tổ chức, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/pc-quang-nam-nhan-bang-khen-cua-bo-cong-thuong-ve-dong-gop-xay-dung-nong-thon-moi-126896.html

Đến nay, tất cả 244 xã/phường/thị trấn của tỉnh được cấp điện từ lưới điện quốc gia, đạt 100% số xã; 423.700 hộ dân có điện, đạt tỉ lệ 99,08%. Số hộ dân chưa có điện lưới quốc gia hầu hết là ở các điểm dân cư, thôn bản hẻo lánh thuộc các xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn.

Việc thực hiện tiêu chí xây dựng NTM số 4 về điện được PC Quảng Nam “đi tắt đón đầu” do đó đến thời điểm hiện tại, tất cả các xã phấn đấu xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 đã đạt tiêu chí số 4. Qua đánh giá của Sở Công Thương Quảng Nam, trong tổng số 204 xã quy hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM đến năm 2019 đã có 176 xã đã hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, đạt 86,3%.

Phó GĐ PC Quảng Nam Phan Văn Tuấn (thứ 10, trái sang) đón nhận Bằng khen

PC Quảng Nam kinh doanh, phục vụ điện năng trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố có địa hình rộng, giao thông phức tạp, phần lớn là địa bàn nông thôn, miền núi. Thực hiện theo chủ trương của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, từ năm 2002, Công ty đã tiếp nhận lại phần lớn lưới điện nông thôn để quản lý vận hành, cung cấp điện trực tiếp đến các hộ dân. Lưới điện nông thôn các xã trên địa bàn tỉnh trước khi tiếp nhận do các tổ quản lý điện nông thôn ở địa phương quản lý, nên lưới điện xây dựng tạm bợ, không đồng bộ, phần lớn hệ thống lưới điện sau bàn giao đã xuống cấp, các trạm biến áp quá tải, chất lượng điện không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cũng như gây mất an toàn về lưới điện, nhất là những nơi cuối nguồn.

Để khắc phục hiện trạng lưới điện trên, từ năm 2010 đến 2019, PC Quảng Nam đã huy động các nguồn lực đầu tư 1.547 tỷ đồng cho việc nâng cấp, cải tạo lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu tiêu chí điện ở các địa phương. Trong kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn hàng năm, Công ty luôn thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện để có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp những khu vực có hệ thống điện quá tải hoặc xuống cấp nhằm góp phần nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện và các dịch vụ chăm sóc khách hàng cho các khu vực vùng nông thôn, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, tạo động lực phát triển cho các vùng nông thôn, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa của địa phương.

PC Quảng Nam đã xây dựng quy chế phối hợp với tất cả các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường hỗ trợ lẫn nhau công tác cung cấp và sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn. Xây dựng NTM là nội dung quan trọng được Công ty và địa phương quan tâm đưa vào chương trình thực hiện hàng năm như đầu tư cải tạo lưới điện, giải quyết các điểm mất an toàn, phối hợp xây dựng NTM kiểu mẫu, hỗ trợ di dời cột điện phục vụ mở đường xây dựng NTM…. Công ty thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, phối hợp địa phương vận động nhân dân củng cố đường dây sau công tơ đảm bảo an toàn.

Từ 2010 đến 2019, Quảng Nam được đầu tư 1.547 tỷ đồng xây mới và cải tạo lưới điện

Sở Công Thương Quảng Nam cũng đánh giá, lưới điện trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn nông thôn nói riêng do PC Quảng Nam quản lý vận hành đảm bảo điện áp cung cấp ổn định, thường xuyên, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho mục đích sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế, đời sống của người dân. Thông qua việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng ngành điện dã góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, Bằng khen của Bộ Công Thương là niềm khích lệ để CBCNV toàn Công ty không ngừng nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh phục vụ điện toàn tỉnh, trong đó có các địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM. PC Quảng Nam đang tiếp tục tranh thủ các nguồn đầu tư, đẩy nhanh xây dựng công trình cấp điện cho các hộ dân vùng cao chưa có điện; nâng cấp, cải tạo lưới điện để đảm bảo tiêu chí số 4 về điện cho các xã đang phấn đấu xây dựng NTM còn lại. Đồng thời, Công ty tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về điện lực; tích cực vận động người dân nông thôn chú trọng đầu tư, củng cố lưới điện sau công tơ đảm bảo an toàn, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”, ông Nguyễn Minh Tuấn nói.

Long - Bình - Hảo

Tìm kiếm:✨

  • PC Quảng Nam, Lưới điện, NTM, Sở Công Thương Quảng Nam, Nguyễn Minh Tuấn, Cấp điện, Công tơ, Bằng khen, Phan Văn Tuấn, Điện, Bộ công thương, Sửa chữa lớn, Trạm biến áp, Điện năng, Lưới điện quốc gia, Sở Công thương, Hệ thống điện, Điện áp, Đi tắt, Phổ biến kiến thức