Friday, October 11, 2019

Báo Chính Phủ: Tổ chức Hội nghị phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp chuẩn bị Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/to-chuc-hoi-nghi-phat-trien-van-tai-thuy-va-van-tai-ven-bien/377131.vgp

Ảnh minh họa

Với bờ biển dài, hệ thống sông, kênh đa dạng, tạo thành mạng lưới giao thông đường thủy rất thuận lợi, liên thông giữa các địa phương và các vùng trong cả nước, vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, hành khách; tạo ra nhiều việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Tuy nhiên, vai trò cũng như đóng góp của giao thông đường thủy nội địa chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị tổ chức Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển nhằm đánh giá rõ hiện trạng, tiềm năng, lợi thế để xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của vận tải thủy và vận tải ven biển.

Để Hội nghị đạt chất lượng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục lấy ý kiến tham gia của các Hiệp hội, các doanh nghiệp vận tải, các bộ, ngành và địa phương liên quan để hoàn thiện báo cáo; làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để đẩy mạnh phát triển vận tải thủy, vận tải ven biển, kết nối hiệu quả các phương thức vận tải; có kế hoạch đầu tư các công trình thiết yếu để tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng.

Báo cáo của Bộ cần nêu được nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, phát triển đường thủy nội địa để làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển đường thủy nội địa đến năm 2030 tương xứng với tiềm năng, lợi thế, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị kỹ chương trình Hội nghị, phương án tổ chức, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Minh Hiển

Tìm kiếm:✨

  • Đường thủy, Trịnh Đình Dũng, Ven biển, Vận tải, Tương xứng, Văn phòng chính phủ, Cuộc họp, Nội địa, Bộ giao thông vận tải, Phó thủ tướng, Liên thông, Thắt, Chiến lược phát triển, Lấy ý kiến, Hiện trạng, Hội nghị, Phát triển kinh tế, Thiết yếu, Bờ biển, Hiệp hội