Friday, October 18, 2019

Báo Chính Phủ: Thành lập BQL các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1404/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/thanh-lap-bql-cac-khu-du-lich-tinh-tuyen-quang/377804.vgp

Cụ thể, Thủ tướng quyết định thành lập Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Na Hang, Ban Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang và Ban Quản lý khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang, có chức năng phát triển du lịch và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Tuyên Quang quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý; thực hiện điều chỉnh nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, trang thiết bị của các Ban Quản lý khi tiến hành hợp nhất.

Minh Hiển

Tìm kiếm:✨

  • BQL, UBND tỉnh Tuyên Quang, Mỹ Lâm, Suối khoáng, Tân trào, Na Hang, Tuyên Quang, Ban quản lý, Du lịch sinh thái, Hợp nhất, Sở văn hóa, Trực thuộc, Sinh thái, Công lập, Quyền hạn, Thủ tướng chính phủ, Trang thiết bị, Cung ứng, Bộ máy, Thành lập