Wednesday, October 23, 2019

Báo Chính Phủ: Cử tri ủng hộ thành lập 2 thị trấn thuộc huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Đề án thành lập 2 thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được đa số cử tri ủng hộ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/cu-tri-ung-ho-thanh-lap-2-thi-tran-thuoc-huyen-binh-xuyen-vinh-phuc/378148.vgp

UBND tỉnh Vĩnh phúc đã lấy ý kiến cử tri tại xã Bá Hiến, xã Đạo Đức về việc thành lập thị trấn Bá Hiến và thị trấn Đạo Đức thuộc huyện Bình Xuyên.

Kết quả, có 11.478/11.790 cử tri xã Bá Hiến ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,4%. Có 8.589/9.226 cử tri xã Đạo Đức ủng hộ, đạt tỷ lệ 93,1%.

Mời bạn đọc xem toàn văn bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập 2 thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tại đây.

Tuệ Văn

Tìm kiếm:✨

  • Bá Hiến, Bình Xuyên, Bảng tổng hợp, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Cử tri, Toàn văn, Lấy ý kiến, Đạo đức, Đề án, Thị trấn, Đa số, Bạn đọc, Thành lập, Ủng hộ