Saturday, October 5, 2019

Báo CAĐN: Tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dạy thêm, học thêm

ĐÀ NẴNG- Sở GD&ĐT TP vừa có văn bản số 2878 thông báo tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/137_213779_tam-dung-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-lien-quan-den-day-them-hoc-them.aspx

ĐÀ NẴNG- Sở GD&ĐT TP vừa có văn bản số 2878 thông báo tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Lý do, ngày 26-8-2019, Bộ GD&ĐT có ban hành Quyết định 2499 công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012-TT-BGDĐT ngày 16-5-2012 của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Trên cơ sở quyết định này, mới đây, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND -UBND TP đã có Phiếu chuyển số 1371 về việc triển khai thực hiện quyết định của Bộ GD&ĐT. Vì vậy, trong thời gian trình UBND TP điều chỉnh Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP, Sở GD&ĐT thông báo tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép dạy thêm, học thêm.

KHÁNH YÊN

Tìm kiếm:✨

  • ĐT TP, Quyết định 2499, Dạy thêm, Bộ trưởng GD, Học thêm, Sở GD, Bộ GD, Thủ tục hành chính, Ban hành quy định, Cấp phép, Ủy ban nhân dân thành phố, Hiệu lực, Hội đồng nhân dân, Đại biểu quốc hội, Đà Nẵng, Văn bản, Trên địa bàn, Văn phòng, Giải quyết, Thông báo