Tuesday, October 29, 2019

Báo CAĐN: Hội đồng BTTH&GPMB quận Cẩm Lệ thông báo

Hội đồng BTTH&GPMB dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân kính thông báo cho ông (bà) thuộc diện thu hồi đất để xây dựng dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân đến nay chưa bàn giao mặt bằng đề nghị ông (bà) liên hệ Ban giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ (địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Đà Nẵng, trong giờ hành chính) để nhận tiền đền bù, nhận đất tái định cư,

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/97_215075_hoi-dong-btth-gpmb-quan-cam-le-thong-bao.aspx

Hội đồng BTTH&GPMB dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân kính thông báo cho ông (bà) thuộc diện thu hồi đất để xây dựng dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân đến nay chưa bàn giao mặt bằng đề nghị ông (bà) liên hệ Ban giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ (địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Đà Nẵng, trong giờ hành chính) để nhận tiền đền bù, nhận đất tái định cư, làm thủ tục hoán đối đất (nếu có nhu cầu) và bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Thời gian từ ngày 25/10/2019 đến ngày 10/11/2019, nếu sau thời hạn nêu trên chủ hộ không liên hệ để làm thủ tục liên quan đến đền bù giải tỏa thì Hội đồng BTTH&GPMB quận Cẩm Lệ sẽ triển khai các bước thu hồi đất theo quy định, cụ thể:

Số TT

Họ và tên

Địa chỉ thửa đất

Hồ sơ đền bù

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đát


Lê Tuấn - Nguyễn Thị Thanh Diễm

Tổ 23

3594

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 03113 ngày 15/07/2003 tại thửa 1560/05 diện tích 356,0m2 đất ở


Nguyễn Can Trường

Tổ 23

3571

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 4239 ngày 03/02/2004 thửa 1996/05 diện tích 204,0m2 đất thổ cư


Nguyễn Thị Cát Đại diện: Huỳnh Thị Vân

Tổ 23

3610

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 00910 ngày 18/01/1995 thửa 210/05 Diện tích 485,0m2 đất màu


Lê Văn Tâm

Ngô Thị Ngọc Liên

Tổ 23

3949

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 4307 ngày 18/02/2004 thửa 2053/05 diện tích 397,0m2 đất ở


Nguyễn Thị Mân (chết) Đại diện:

- Nguyễn Thuận

- Nguyễn Thanh Nhượng

Tổ 23

4891

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 01016 ngày 14/8/2002 thửa 678/05, diện tích 1235,0m2 đất ở và đất vườn (trong đó, đất ở 400,0m2)


Nguyễn Can Trường

Tổ 23

3950 PS5

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 04781 ngày 23/03/2004 thửa 2118/05, diện tích 170,0m2 đất ở


Trần Thị Tường Vi

Tổ 23

3955

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 04704 ngày 02/03/2004 thửa 2049/05, diện tích 296,0m2 đất ở


Trần Thị Trung đã chuyển nhượng cho Trương Văn Huy

Tổ 23

3837

Đăng ký 64/CP thửa 140/01 DT 300,0m2 đất 1 lúa do hộ Trần Thị Trung kê khai

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Trung và ông Trương Văn Huy thửa 140/01 DT 300,0m2 được xã Hòa Xuân xác nhận ngày 26/6/2003


Huỳnh Thị Phương (chết) - Đại diện: Nguyễn Văn Dũng

Tổ 23

3582

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 01048 ngày 07/04/2003 thửa 366/05, diện tích 1390,0m2 đất ở


Nguyễn Phu

(đã chuyển nhượng 02 hộ:

- Nguyễn Thị Thu

- Trương Thị Kim Thoa

Tổ 23

3831

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 00902 ngày 18/01/1995 thửa 139/01 DT 555,0m2 đất 1L cho hộ Nguyễn Phu

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Phu và bà Nguyễn Thị Thu thửa 139/01 DT 155,0m2 được xã Hòa Xuân xác nhận ngày 26/06/2003

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Phu và bà Trương Thị Kim Thoa thửa 139/01 DT 400,0m2 được xã Hòa Xuân xác nhận ngày 26/06/2003


Nguyễn Thanh Cường

Tổ 21

4892PS1

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 02424 ngày 10/01/2003 thửa 1238/05; diện tích 400,0m2 đất ở. Đã chuyển nhượng cho 02 hộ (đất ở) diện tích 260,0m2, diện tích còn lại trong giấy chứng nhận là 140,0m2


Trần Văn Thanh (Thành)

Tổ 21

4892PS3

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 02943 ngày 23/6/2003 thửa 1335/05; diện tích 130,0m2 đất ở


Nguyễn Pha

Tổ 21

4892PS4

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 03578 ngày 09/10/2003 thửa 1786/05; diện tích 113,0m2 đất ở


Nguyễn Thanh Phú

Tổ 21

4892PS2

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 02933 ngày 23/6/2003 thửa 1336/05; diện tích 130,0m2 đất ở


Nguyễn Thị Ngân

Tổ 21

4913

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN ngày 24/3/2004; diện tích 291,0 m2 đất ở


Nguyễn Thị Thế

Tổ 21

4117

PS2

UBND quận Cẩm Lệ cấp GCN số H07165 ngày 14/09/2007 thửa 1800/05; diện tích 245,0m2


Nguyễn Thanh Tuấn

Tổ 21

4892PS5

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 03579 ngày 09/10/2003 thửa 1785/05; diện tích 118,0m2 đất ở


Trần Thanh Tứ

Tổ 21

4109

PS2

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN ngày 28/07/2003, diện tích 174,0m2 đất ở


Huỳnh Ngọc Khương

Tổ 22

4071

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN ngày 18/03/2003; diện tích 305,0m2 đất ở


Huỳnh Thị Thu Tín

Tổ 22

4070

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN ngày 18/03/2003, diện tích 345,0m2 đất ở


Lê Ngọc Trai - Nguyễn Thị Hương

Tổ 22

4028

PS1

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 03079 ngày 07/07/2003 thửa 1317/05, diện tích 495,0m2 đất ở


Trần Thanh Tâm

Tổ 20

5070

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 03575 ngày 16/09/2003 thửa 358/06, diện tích 256,0m2 đất ở


Trần Quang Thanh

Tổ 20

5085/9

Ông Phùng Văn Trúc có GCN QSD đất số: H07282 do UBND quận Cẩm Lệ cấp ngày 17/12/2007, DT: 74,0m2 đất ở chuyển nhượng cho ông Trần Quang Thanh toàn bộ diện tích được Văn phòng đăng ký QDĐ UBND quận Cẩm Lệ cho phép ngày 21/5/2008

Hội đồng BTTH&GPMB dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân kính thông báo cho các ông (bà) có tên và giấy chứng nhận QSD đất nêu trên được biết để thực hiện, quá thời hạn trên hộ ông(bà) không liên hệ để giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ đền bù giải tỏa thì mọi thắc mắc khiếu nại về sau Hội đồng BTTH&GPMB không chịu trách nhiệm.

Tìm kiếm:✨

  • Ông Ích Đường, QSD, Cẩm Lệ, Giờ hành chính, Chủ hộ, Đền bù, Tái định cư, Nhận tiền, Giải phóng mặt bằng, Mặt bằng, Giải tỏa, Bàn giao, Thu hồi, Nếu có, Hội đồng, Giấy chứng nhận, Khiếu nại, Địa chỉ, Liên hệ, Thời hạn