Thursday, October 31, 2019

Báo Bnews: Yêu cầu tạm dừng hoạt động các trạm cân thu mua gỗ keo trên địa bàn huyện Ba Tơ

Cục QLTT Quảng Ngãi yêu cầu dừng hoạt động các trạm cân thu mua gỗ keo trên địa bàn huyện Ba Tơ do chưa đủ điều kiện để hoạt động.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bnews, nguồn bài: http://bnews.vn/yeu-cau-tam-dung-hoat-dong-cac-tram-can-thu-mua-go-keo-tren-dia-ban-huyen-ba-to/138822.html

Cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa yêu cầu tạm dừng hoạt động các trạm cân thu mua gỗ keo trên địa bàn huyện Ba Tơ bởi các trạm cân thu mua gỗ keo của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện Ba Tơ chưa đủ điều kiện để hoạt động.

Đoàn kiểm tra liên ngành họp triển khai nhiệm vụ trước khi kiểm tra

Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi, căn cứ công văn số 5551/UBND-KT ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với những hành vi trong việc lập trạm cân thu mua gỗ keo tự phát trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1958/QĐ-SCT ngày 23/10/2019 của Sở Công Thương Quảng Ngãi về việc kiểm tra, rà soát hoạt động thu mua gỗ keo trên địa bàn các huyện Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế hoạt động của trạm cân tại xã Ba Dinh huyện Ba Tơ

Để làm tốt việc phối hợp với địa phương theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 28/10/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cử công chức tham gia với Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các cơ quan như Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi cục kiểm lâm tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Ba Tơ tiến hành kiểm tra về tình hình hoạt động các trạm cân thu mua gỗ keo của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện Ba Tơ. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn.

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện các trạm cân thu mua gỗ keo chưa đủ điều kiện để hoạt động.

Vì vậy, Đoàn kiểm tra lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động các trạm cân trên để bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định./.

Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Ba Tơ, Sở Công Thương Quảng Ngãi, UBND huyện Ba Tơ, Ba Dinh, Sở Công thương, Đoàn kiểm tra liên ngành, Tây Trà, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Đức Huy, Sở kế hoạch và đầu tư, Thu mua, Sơn Tịnh, Hộ kinh doanh, Trà Bồng, Sơn hà, Nghĩa Hành, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn kiểm tra, Gỗ, Minh Long