Wednesday, October 2, 2019

Báo Đầu Tư: TP.HCM chưa được thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa báo cáo với Thường trực HĐND và Ban pháp chế HĐND TP.HCM nội dung trên. Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, có tờ trình xin Chính phủ cho phép TP.HCM áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường tái định cư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/tphcm-chua-duoc-thi-diem-co-che-dac-thu-rut-ngan-thoi-gian-boi-thuong-tai-dinh-cu-d108392.html

Theo ông Võ Văn Hoan, tới thời điểm này, Chính phủ chưa ban hành nghị quyết chấp thuận cho phép UBND TP.HCM áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường tái định cư để rút gọn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn.

Trước đó, tháng 4/2019, tại buổi làm việc với TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng UBND TP.HCM, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng nghiên cứu soạn thảo Nghị quyết của Chính phủ về vấn đề TP.HCM nêu, gửi Bộ Tư pháp thẩm định…

Tháng 7 và 8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường có tờ trình trình Chính phủ về cho phép áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù trên. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa ban hành Nghị quyết về vấn đề trên.

TP.HCM cho rằng đang rất cần cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bội thường giải tỏa tái định cư

Cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường hỗ trợ mà TP.HCM đề xuất là những vấn đề chưa có trong quy định pháp luật và không thuộc thẩm quyền TP.HCM, như: cho Thành phố chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho những người dân đồng thuận theo quy định Khoản 2, Điều 67, Luật Đất đai 2013.

Cùng với đó, cho Thành phố được ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng cho các cơ quan, tổ chức nhà nước thực hiện công khai, minh bạch; cho Thành phố căn cứ vào giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất đã ban hành để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp hàng năm tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ủy quyền cho UBND TP phê duyệt khung chính sách cho tất cả các trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài (ODA) chỉ thực hiện thu hồi đất trên địa bàn …

Ngô Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • HĐND TP.HCM, Võ Văn Hoan, Ban pháp chế, Rút ngắn thời gian, Bộ tài nguyên và môi trường, Giá đất, Luật Đất đai 2013, Tái định cư, Hệ số, Thí điểm, Tờ trình, Đặc thù, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Bồi thường, Ban hành quy chế, Bộ kế hoạch và đầu tư, Rút gọn, Hội đồng nhân dân, Oda, Đồng thuận