Thursday, October 24, 2019

Báo ANTĐ: HĐND TP Hà Nội họp bất thường: Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

100% đại biểu có mặt và biểu quyết tại Kỳ họp thứ X, HĐND TP Hà Nội đã thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công vốn ngân sách thành phố đợt 3 năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/hdnd-tp-ha-noi-hop-bat-thuong-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-mot-so-du-an-dau-tu-cong/830269.antd

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu khai mạc kỳ họp

Sáng 25-10, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thườngxem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề: Về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND thành phố; về phê duyệt điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 - đợt 3 và tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, kỳ họp sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND TP; Xem xét phê duyệt và điều chỉnh danh mục vốn đầu tư ngân sách thành phố năm 2019 đợt 3.

“Sự điều chỉnh, bổ sung này là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh các dự án cần thiết để thúc đẩy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản để phục vụ nhu cầu dân sinh và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của TP trong năm 2019 và những năm tiếp theo”- bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Với sự chủ động của các ban HĐND và các ngành quận, huyện, thị xã, các nội dung của Nghị quyết điều chỉnh vốn đã được nghiên cứu kỹ, xem xét các quy trình và phù hợp khả năng cân đối vốn của TP, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Thứ hai, HĐND TP tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của mình. Trong thời gian qua, thực hiện công tác cán bộ của Thành ủy Hà Nội, một số đồng chí được điều động bổ nhiệm, luân chuyển ở vị trí công tác mới và một số cán bộ nghỉ công tác theo chế độ.

Trình bày Tờ trình của UBND TP Hà Nội về xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 3), ông Nguyễn Mạnh Quyền- Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, HĐND TP đã có 2 đợt phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9). Theo đó, tổng mức kế hoạch vốn ngân sách TP năm 2019 sau điều chỉnh, bổ sung là 31.490,203 tỷ đồng (tăng 2.470,7 tỷ đồng so với kế hoạch vốn giao đầu năm).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số dự án tiếp tục vướng mắc nên không có khả năng giải ngân hết số vốn theo kế hoạch đã giao; một số dự án có khả năng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (đợt 3) để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án triển khai thực hiện.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, sau khi rà soát, UBND TP đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 với tổng kinh phí tăng thêm 24.000 triệu đồng.

Cụ thể, đối với chi đầu tư XDCB tập trung cấp TP, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 56 dự án với tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh giảm 168.500 triệu đồng. Trong đó, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2019 đã bố trí của 27 dự án với mức vốn giảm 1.459.500 triệu đồng; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn cho 29 dự án (9 dự án bổ sung danh mục kế vốn năm 2019; 20 dự án đã trong danh mục điều chỉnh tăng vốn) với tổng mức vốn tăng 1.291.000 triệu đồng.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 31.490.203 triệu đồng lên thành 31.514.203 triệu đồng, tăng thêm 24.000 triệu đồng (tăng thêm 2.494.700 triệu đồng so với kế hoạch giao đầu năm); số dự án được bố trí vốn tăng từ 546 dự án lên thành 558 dự án (tăng thêm 12 dự án).

Với 87 đại biểu có mặt biểu quyết và tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 - đợt 3.

Tiếp đó, HĐND TP Hà Nội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2021 của TP Hà Nội.

Cụ thể, phê duyệt chủ trương đầu tư 20 dự án, bao gồm 16 dự án nhóm B và 4 dự án trọng điểm nhóm C, sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến là 4.704 tỷ đồng.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 2 dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến 1.676.313 triệu đồng.

HĐND TP cũng yêu cầu UBND TP chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu ư và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu ư, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 lưu ý cân đối nguồn vốn ngân sách cấp TP và ngân sách cấp huyện đối với các dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện theo tiến độ, đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện đã được phê duyệt.

Hà Linh

Tìm kiếm:✨

  • Luật Đầu tư công, HĐND TP Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền, Vốn ngân sách, Nguyễn Thị Bích Ngọc, XDCB, Hội đồng nhân dân thành phố, Sở KH-ĐT Hà Nội, Giải ngân, Biểu quyết, Tiến hành công tác, Danh mục đầu tư, Dự án đầu tư, Trung hạn, Tp Hà Nội, Kỳ họp, Danh mục, Vốn đầu tư, Tiến độ, Nguồn vốn