Thursday, October 3, 2019

Báo ANTĐ: Hà Nội xem xét ban hành quy định về bảo vệ môi trường làng nghề

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND Thành phố và để chuẩn bị cho kỳ họp không thường kỳ năm 2019 của HĐND Thành phố, chiều 3-10, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã chủ trì phiên họp tập thể để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND Thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-xem-xet-ban-hanh-quy-dinh-ve-bao-ve-moi-truong-lang-nghe/827570.antd

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công cấp Thành phố thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND TP; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3).

Tập thể UBND Thành phố cũng cho ý kiến, biểu quyết về một số nội dung quan trọng khác, như: Sửa đổi điểm a, khoản 2, điều 1 Quyết định số 18/2014/Q Đ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND TP về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội; Sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 3/5/2018 của UBND TP Hà Nội.

UBND TP cũng xem xét ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội; Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho hoạt động khuyến công TP Hà Nội; Quyết định thay thế Quyết định số 20/2015/Q Đ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND TP về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội.

Phú Khánh

Tìm kiếm:✨

  • Khuyến công, Ban hành quy định, Thường kỳ, Làng nghề, Ban hành quy chế, Nguyễn Đức Chung, Tp Hà Nội, Phiên họp, Chủ tịch ubnd thành phố, Cấp thành phố, Ủy viên trung ương đảng, Vốn ngân sách, Bảo vệ môi trường, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Thành ủy, Biểu quyết, Chủ trì, Phó bí thư, Hội đồng nhân dân