Monday, October 7, 2019

Báo ANTĐ: Hà Nội phê duyệt hơn 19 tỷ đồng bù giá nước sinh hoạt cho người dân khu bãi rác Nam Sơn

Hà Nội đã phê duyệt hơn 19 tỷ đồng cấp bù giá nước sinh hoạt năm 2018 cho nhân dân nằm trong vùng ảnh hưởng dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-phe-duyet-hon-19-ty-dong-bu-gia-nuoc-sinh-hoat-cho-nguoi-dan-khu-bai-rac-nam-son/828011.antd

Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Xây dựng - Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 5488/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí cấp bù giá nước sinh hoạt năm 2018 cho nhân dân nằm trong vùng ảnh hưởng dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn để phục vụ nhân dân nằm trong vùng ảnh hưởng dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn huyện Sóc Sơn do Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội thực hiện năm 2018 là 19.045.576.000 đồng từ nguồn chi trợ giá nước sạch đã giao Sở Xây dựng tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 7/12/2018 của UBND Thành phố.

UBND TP giao Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội thực hiện các thủ tục cấp bù nước theo quy định; thu tiền nước cho mục đích sinh hoạt đối với mức tiêu thụ lớn hơn 3m3/người/tháng (tối đa không quá 20 m3/hộ/tháng), lớn hơn 60 m3/tháng đối với trường mầm non, lớn hơn 15 m3/tháng đối với cơ quan, đơn vị khác theo đơn giá nước sinh hoạt quy định tại Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài chính thực hiện việc cấp bù kinh phí cho Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội. Sở Xây dựng phối hợp với Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội xây dựng cơ chế quản lý các vòi công cộng (giờ mở nước, thời gian mở nước…) để đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vòi công cộng.

Phú Khánh

Tìm kiếm:✨

  • Bãi rác Nam Sơn, Bù giá, Hồng kỳ, Mở nước, Nam Sơn, Nước sinh hoạt, Chất thải rắn, Liên hợp, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Tiền nước, Sở tài chính, Bán nước, Trong vùng, Trợ giá, Sở Xây dựng, Đơn giá, Phê duyệt, Trường mầm non, Công cộng