Sunday, October 27, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Đóng điện vận hành đường dây 500kV TTĐL Long Phú - Ô Môn

Dự án đường dây 500kV NĐ Long Phú - Ô Môn có quy mô 2 mạch, dài 85,2km, từ SPP 500kV Trung tâm điện lực (TTĐL) Long Phú đến TBA 500kV Ô Môn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/kinh-te/dong-dien-van-hanh-duong-day-500kv-ttdl-long-phu-o-mon-540659.html

Công nhân Trạm biến áp 500 kv Ô Môn thao tác đóng điện vận hành đường dây 500kV TTĐL Long Phú - Ô Môn.

Tuyến đường dây đi qua địa bàn xã thuộc huyện Long Phú, Châu Thành – tỉnh Sóc Trăng; các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A – tỉnh Hậu Giang; các huyện Phong Điền, quận Ô Môn – thành phố Cần Thơ đến TBA 500kV Ô Môn.

Vào lúc 21h50 ngày 26/10/2019, tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Ô Môn, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện, nghiệm thu đưa vào vận hành công trình đường dây 500kV TTĐL Long Phú - Ô Môn.

Dự án đường dây 500kV NĐ Long Phú - Ô Môn có quy mô 2 mạch, dài 85,2km, từ SPP 500kV Trung tâm điện lực (TTĐL) Long Phú đến TBA 500kV Ô Môn. Tuyến đường dây đi qua địa bàn xã thuộc huyện Long Phú, Châu Thành – tỉnh Sóc Trăng; các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A – tỉnh Hậu Giang; các huyện Phong Điền, quận Ô Môn – thành phố Cần Thơ đến TBA 500kV Ô Môn.

Đường dây 500kV NĐ Long Phú - Ô Môn đã hoàn thành và đưa vào vận hành.

Thực hiện Quyết định số 3549/QĐ-BCT, ngày 05/7/2010 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch đấu nối TTĐL Long Phú vào hệ thống điện Quốc gia.Tháng 07/2014, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã khởi công xây dựng dự án đường dây 500kV TTĐL Long Phú - Ô Môn. Để đảm bảo tiến độ dự án, EVNNPT đã giao cho SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án và tư vấn giám sát. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1, Công ty Cổ phần Sông Đà 11, Công ty Cổ phần Lắp máy và Công ty Cổ phần Lắp máy và xây dựng điện đảm nhận thi công xây lắp đường dây; Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị tiếp nhận, nghiệm thu và quản lý vận hành.

Việc đưa vào vận hành công trình đường dây 500kV TTĐL Long Phú - Ô Môn đáp ứng mục tiêu quan trọng theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm giải phóng công suất của Trung tâm điện lực Long Phú vào hệ thống điện quốc gia, cùng với các đường dây 500kV Ô Môn - Mỹ Tho, Mỹ Tho – Nhà Bè – Phú Lâm và các Trạm 500kV Ô Môn, Mỹ Tho truyền tải công suất của các nhà máy điện từ miền Tây Nam bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Đông Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cùng với các đường dây 500kV, 220kV trong khu vực tạo thành mối liên kết hệ thống ổn định – tin cậy giữa các trung tâm điện lực và các vùng phụ tải.

Minh Anh

Tìm kiếm:✨

  • TTĐL, SPP, EVNNPT, Long Phú, SPMB, Ô Môn, TBA, Châu Thành A, Phụ tải, Mỹ Tho, Phụng Hiệp, Trạm biến áp, Điện lực, Phong Điền, Thành phố Cần Thơ, Đường dây, Châu Thành, Hệ thống điện, Tư vấn giám sát, Nghiệm thu