Tuesday, October 15, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Đà Nẵng: Kỷ luật cảnh cáo và khiển trách 110 đảng viên

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 18, khai mạc ngày 15/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/chinh-tri/da-nang-ky-luat-canh-cao-va-khien-trach-110-dang-vien-tintuc449891

Theo đó, từ đầu năm đến nay các cấp ủy Đảng của Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 110 đảng viên vi phạm, trong đó khiển trách 102 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên. Số đảng viên vi phạm bị kỷ luật tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện đảng viên vi phạm; Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 18 cũng nêu ra các vấn đề cần được tập trung giải quyết như bất cập trong quản lý nhà nước tại các công trình dự án động lực, trọng điểm. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường, bất cập trong thu gom rác thải, nước thải gây bức xúc trong nhân dân. Báo cáo tại Hội nghị cũng đề cập đến việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai ở Đà Nẵng chưa đạt yêu cầu

Thanh Tùng

Tìm kiếm:✨

  • Kết luận số 2852/KL-TTCP, Thành ủy Đà Nẵng, Khiển trách, Trương Quang Nghĩa, Cảnh cáo, Thu gom rác, Đảng viên, Thiếu nước, Thi hành kỷ luật, Thanh tra chính phủ, Kỷ luật, Đạt yêu cầu, Nước thải, Nêu ra, Bất cập, Ô nhiễm môi trường, Khai mạc, Bí thư, Cấp ủy, Đà Nẵng