Wednesday, October 9, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ngày 9/10, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17/10. Dự kiến tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến vào 3 dự án Luật; cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/quoc-hoi/cho-y-kien-ve-bao-cao-tong-hop-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-va-nhan-dan-gui-den-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-tintuc449412

Theo đó, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội. Thông qua dự thảo pháp lệnh năm 2019.

Đặc biệt tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo như: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2019. Cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc rà soát, hoàn chỉnh phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. …

H.Vũ

Tìm kiếm:✨

  • XIV, Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 26/2016/QH14, Ủy ban thường vụ quốc hội, Luật Quản lý, Nghiên cứu khả thi, Văn phòng quốc hội, Cử tri, Dự án luật, Kỳ họp, Phiên họp, Vấn đề quan trọng, Luật doanh nghiệp, Vật liệu nổ, Pháp lệnh, Trái phiếu chính phủ, Luật đầu tư, Phân bổ, Quốc hội, Kiến nghị