Friday, September 20, 2019

Báo VTC: Kiểm điểm Giám đốc Sở TN&MT và Chủ tịch 7 quận, huyện ở TP.HCM

Giám đốc Sở TN&MT và Chủ tịch UBND 7 quận, huyện ở TP.HCM bị kiểm điểm liên quan công tác tiếp công dân, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/kiem-diem-giam-doc-so-tnmt-va-chu-tich-7-quan-huyen-o-tphcm-d499728.html

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về Kết luận thanh tra trực tiếp trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân ở Sở TN&MT thành phố và một số quận, huyện.

Theo đó, sau khi nghe kết luận của Thanh tra thành phố ngày 5/7/2019, ý kiến phát biểu từ Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Minh Châu và các bên liên quan, Chủ tịch TP.HCM thống nhất cơ bản nội dung kết luận thanh tra.

Ông Phong chỉ đạo Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm vì chưa kịp thời kiểm tra công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thời gian từ năm 2015 đến 2018.

Ngoài ra, Giám đốc Sở TN&MT thành phố cũng phải kiểm điểm vì thiếu đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban thuộc Sở chậm thực hiện kết luận tiếp công dân của Giám đốc Sở, thông báo kết luận sau khi tiếp công dân chưa nêu rõ thời hạn trả lời cho công dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Quận 1, 3, 11, Tân Bình và huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi phải kiểm điểm vì liên quan đến công tác trách nhiệm tiếp công dân, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân của các đơn vị.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM phải kiểm điểm vì liên quan đến trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân.

Cụ thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện 3, 11, Củ Chi, Cần Giờ phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc đặt ra thủ tục tiếp công dân trực tiếp như đăng ký lãnh đạo tiếp dân, hẹn lịch tiếp và ngày khác theo giấy mời là chưa đúng Luật Tiếp công dân. Chủ tịch UBND Quận 1 kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ kiện toàn nhân sự Ban Tiếp công dân.

Ông Phong giao Chủ tịch UBND 7 quận, huyện chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân và khắc phục đối với các việc sau: Không tham mưu cho Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định.

Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân chưa nghiêm túc, còn mang tính hình thức; chưa nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra về tiếp công dân; để thất lạc sổ sách, hồ sơ và tài liệu phục vụ tiếp công dân; Không ban hành thông báo tiếp công dân.

Các phường, xã, thị trấn mở sổ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ không đúng mẫu quy định; chưa ghi chép đầy đủ hướng xử lý và việc theo dõi nội dung chỉ đạo sau khi tiếp công dân chưa được đảm bảo…

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Ban tiếp công dân thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND 24 quận, huyện và các sở, ngành tiếp tục rà soát để chấn chỉnh khắc phục sai phạm, thiếu sót nêu trên. Ngoài ra, Thanh tra thành phố theo dõi, giám sát, đôn đốc, xử lý sau thanh tra; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan có liên quan báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Nhật Linh

Tìm kiếm:✨

  • Sở TN&MT, Luật Tiếp công dân, Nguyễn Toàn Thắng, Sở TN&MT TP.HCM, UBND quận 1, Kiểm điểm, Nguyễn Thành Phong, Cần Giờ, Củ Chi, Thủ trưởng, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Rút kinh nghiệm, Công dân, Giấy mời, Đôn đốc, Thiếu sót, Thanh tra, Định kỳ, Thất lạc, Sổ sách