Friday, September 20, 2019

Báo VTC: Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ được trình Quốc hội vào tháng 5/2020

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/du-an-duong-sat-cao-toc-bac--nam-se-duoc-trinh-quoc-hoi-vao-thang-5-2020-d499720.html

Trong cuộc họp ngày 18/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị Đề án về chủ trường xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan hữu quan, như Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Sau khi nghe báo cáo và trình bày ý kiến của các đơn vị tham dự, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận, do vai trò ý nghĩa đặc biệt của hành lang giao thông Bắc-Nam, nên kế hoạch đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được xem là hết sức quan trọng.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ được trình Quốc hội vào tháng 5.2020. (Ảnh minh họa)

Bộ Giao thông vận tải và tổ tư vấn đã hoàn thành “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam”.

Để tăng tính thuyết phục, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tại tiếp tục chỉ đạo tư vấn nghiên cứu, chuẩn bị kĩ nội dung của đề án, nhất là làm rõ kinh nghiệm quốc tế, vấn đề nội địa hóa, lựa chọn tốc độ chạy tàu, cơ cấu loại hình vận tải và tác động của dự án.

Bộ Giao thông vận tải và tổ tư vấn sẽ phải tính toán khả năng bố trí vốn đầu tư, lựa chọn giai đoạn đầu tư, dự kiến là trong giai đoạn 2021-2030 hoặc là sau năm 2030.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Kế hoạch và đầu tư tập trung thẩm định, lựa chọn tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải sẽ hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ, Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV vào tháng 5/2020.

Sau khi trình Quốc hội, nếu được thông qua, dự án sẽ được triển khai vào giai đoạn 2021-2030 hoặc sau 2030.

Giai đoạn 2021-2030, một hoặc hai đoạn tuyến đường sắt cao tốc sẽ được đề xuất xây dựng, ưu tiên đoạn TP.HCM đi sân bay Long Thành (Đồng Nai) và một số đoạn ưu tiên khác.

Minh Tuấn

Tìm kiếm:✨

  • Đường sắt cao tốc Bắc, Tiền khả thi, Bộ Giao thông vận, Tốc độ cao, Đường sắt, Sân bay Long Thành, Tuyến đường sắt, Chạy tàu, Trịnh Đình Dũng, Quốc Hội Khóa XIV, Bộ giao thông vận tải, Nội địa hóa, Bộ khoa học và công nghệ, Thẩm định, Cuộc họp, Phó thủ tướng, Vận tải, Bộ tài nguyên và môi trường, Hữu quan, Văn phòng chính phủ