Monday, September 30, 2019

Báo VTC: Chi 1 tỷ đồng lắp camera ở nhà lãnh đạo: Sóc Trăng nhận sai và thu hồi tiền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết sẽ họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan, thu hồi số tiền đã chi lắp camera nhà riêng của 12 cán bộ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/chi-1-ty-dong-lap-camera-o-nha-lanh-dao-soc-trang-nhan-sai-va-thu-hoi-tien-d501595.html

Ngày 30/9, Tỉnh ủy Sóc Trăng ra thông cáo báo chí về việc xử lý vụ lắp camera an ninh cho nhà riêng các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong văn bản này, Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, việc lắp đặt camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Việc giám sát khu vực nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ gắn với giám sát an ninh lối xóm, cộng đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện đã sai về quy mô nguyên tắc, số lượng, nguồn kinh phí.

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng hủy Quyết định về việc cấp kinh phí lắp camera an ninh nhà riêng cán bộ trong ban; thu hồi số tiền đã chi lắp đặt camera nhà riêng của 12 cán bộ là trên 882 triệu đồng.

Ban Thường vụ sẽ họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan đã để xảy ra sai sót này; báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương.

THANH TIẾN

Tìm kiếm:✨

  • Tỉnh ủy Sóc Trăng, Nhận sai, Sóc Trăng, Nhà riêng, Lắp, Ban thường vụ, Tỉnh ủy, Lối xóm, Máy ảnh, Kiểm điểm, Lắp đặt, Thông cáo báo chí, Nhà lãnh đạo, Thu hồi, Xin ý kiến, Kinh phí, An ninh, Sai sót, Tập thể, Hủy