Monday, September 30, 2019

Báo VOV: Thu hồi camera lắp tại nhà riêng 12 Ủy viên Thường vụ Sóc Trăng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã hủy Quyết định về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/thu-hoi-camera-lap-tai-nha-rieng-12-uy-vien-thuong-vu-soc-trang-961723.vov

Trước dư luận phản ứng về việc lắp đặt Camera an ninh tại nhà riêng của các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hôm nay (30/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có cuộc họp để xem xét làm rõ về vấn đề này.

Quyết định của Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc việc lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, việc lắp đặt camera an ninh nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là chủ trương đúng của tỉnh; trong đó, việc giám sát khu vực nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với giám sát an ninh lối xóm, cộng đồng. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện là sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã hủy Quyết định về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời thu hồi số tiền đã chi lắp đặt camera nhà riêng của 12 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gần 883 triệu đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cá nhân liên quan để xảy ra sai sót.

Thông cáo báo chí của Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Trước đó, dư luận phản ứng về việc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum ký Quyết định số 1542 – QĐ/TU, ngày 23/4/2019 về việc việc lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo Quyết định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng giao dự toán kinh phí không tự chủ từ nguồn dự phòng ngân sách đảng với dự toán kinh phí là gần 982 triệu đồng./.

Tìm kiếm:✨

  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy, QĐ/TU, Tỉnh ủy Sóc Trăng, Nhà riêng, Lối xóm, Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Lắp, Lắp đặt, Thông cáo báo chí, Dự toán, Ủy viên, Hủy, Thu hồi, Kinh phí, Phó bí thư, Máy ảnh, Cuộc họp, Kiểm điểm, Tự chủ