Monday, September 9, 2019

Báo VOV: Sơn La rà soát toàn bộ dự án thủy điện vừa và nhỏ

Các tổ công tác của tỉnh Sơn La đang tiếp tục kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/son-la-ra-soat-toan-bo-du-an-thuy-dien-vua-va-nho-954064.vov

Hoạt động này nhằm đảm bảo quy trình thủ tục đầu tư, tránh ô nhiễm và thiệt hại về môi trường, thiên tai khi xây dựng và đi vào vận hành.

Theo ông Vũ Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, ngoài kiểm tra sẽ giám sát hỗ trợ các chủ đầu tư để hoàn thiện các quy trình, thủ tục đầu tư theo quy định.

Thủy điện Sơn La xả lũ, nhìn từ trên thân đập.

Qua kiểm tra cho thấy, một số chủ đầu tư thủy điện thực hiện chưa nghiêm túc đối với quy trình thủ tục đầu tư sau cấp chủ trương đầu tư như đánh giá tác động môi trường, lập dự án thiết kế cơ sở, xây dựng quy trình vận hành thủy điện, di dân tái định cư…

“Vừa qua, chúng tôi đi kiểm tra để nhắc nhở đối với các lỗi vi phạm. Đối với các chủ đầu tư mà vi phạm thì Sở sẽ xử phạt hành chính theo quy định. Qua kiểm tra ở thủy điện Nậm Hóa 1, tỉnh đã phải vào cuộc đôn đốc chủ đầu tư cùng với huyện di dời các hộ dân nằm trong lòng hồ thủy điện để tránh mùa mưa bão. Ngoài Nậm Hóa, cũng có một số công trình đang chậm tiến độ, Sở cũng đang đôn đốc. Đối với thủy điện nào chậm thì sẽ thu hồi theo quy định”, ông Đức Thuận nói.

Tỉnh Sơn La hiện có 64 thủy điện vừa và nhỏ đã được cấp chủ trương đầu tư, trong đó 43 công trình đã phát điện./.

Tìm kiếm:✨

  • Dự án thủy điện, Đức Thuận, Nhà máy thủy điện Sơn La, Thủy điện, Vũ Đức Thuận, Sơn La, Hồ thủy điện, Di dân, Phát điện, Xả lũ, Đôn đốc, Mưa bão, Tái định cư, Rà soát, Chủ đầu tư, Quy trình, Di dời, Ô nhiễm, Nhắc nhở, Vận hành