Monday, September 9, 2019

Báo VOV: Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp vẫn còn 'bỏ hoang'

19 năm qua, dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp với hơn 200 ha đất chưa được triển khai đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/kinh-te/du-an-khu-cong-nghiep-dich-vu-dau-khi-soai-rap-van-con-bo-hoang-954030.vov

Dù dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp tại địa bàn xã Gia Thuận và thị trấn Vàm Láng, thuộc địa bàn huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) đã bàn giao từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về UBND tỉnh Tiền Giang quản lý. Tỉnh Tiền Giang kêu gọi đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã hơn 1 năm nhưng đến nay dự án này vẫn còn “bỏ hoang”.

Đất triển khai dự án cỏ mọc um tùm.

Như vậy 19 năm qua, 285 ha đất của Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, nhà đầu tư là Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ thực hiện phần đầu tư san lấp mặt bằng và thi công xây lắp một số hạng mục công trình. Hiện nay, toàn dự án chỉ có duy nhất Nhà máy chế tạo ống thép Dầu khí hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trong một chuyến đi khảo sát KCN Dịch vụ Dầu khí Xoài Rạp.

Hơn 200 ha đất trong phạm vi dự án đang tiếp tục bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Về vấn đề này, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, địa phương đang đợi phê duyệt các thủ tục về pháp lý từ các bộ, ngành trung ương.

“Đối với khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Xoài Rạp trước đây thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nay đã giao lại cho tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch- Đầu tư để hoàn chỉnh các thủ tục về pháp lý. Tỉnh đang xây dựng và trình Thủ tướng để điều chỉnh lại quy hoạch cũng như phê duyệt lại chủ trương đầu tư đối với KCN này, làm cơ sở để tỉnh sẽ đầu tư hạ tầng và kêu gọi đầu tư trong thời gian tới” - ông Tuấn nói./.

Tìm kiếm:✨

  • PVC, Gia Thuận, UBND tỉnh Tiền Giang, Um tùm, Bộ Kế hoạch, Gò Công Đông, Bỏ hoang, Tập đoàn dầu khí việt nam, Tuấn, Phạm Anh Tuấn, Hạng mục công trình, Tiền Giang, Xây lắp, San lấp, Khu công nghiệp, Pháp lý, Hoàn chỉnh, Phê duyệt, Thủ tướng chính phủ, Mặt bằng