Tuesday, September 24, 2019

Báo VOV: Chuyển giao trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho thành phố Cần Thơ

Hiện, Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố Cần Thơ và các đơn vị có liên quan đang tiến hành thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-giao-tru-so-ban-chi-dao-tay-nam-bo-cho-thanh-pho-can-tho-959588.vov

Chiều 24/9, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, Thủ tướng chính phủ đã có văn bản chỉ đạo chuyển giao cơ sở nhà, đất của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) từ Văn phòng Chính phủ về UBND TP Cần Thơ để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ được chuyển giao cho UBND TP Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương căn cứ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan thực hiện việc quản lý, xử lý đối với tài sản tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Hiện, Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Cần Thơ và các đơn vị có liên quan đang tiến hành thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động Ban chỉ đạo Tây Nam diễn ra ngày 5/2/2018 tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, sau khi Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ kết thúc nhiệm vụ, những vấn đề liên quan về tài sản, nhà cửa, đất đai của Ban do Văn phòng Chính phủ và UBND TP. Cần Thơ cùng các bộ, ngành chủ trì và trình Thủ tướng để có hướng xử lý.

Thành phố Cần Thơ đã xin ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan về việc sử dụng trụ sở của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ làm trụ sở hành chính của UBND quận Cái Răng./.

Tìm kiếm:✨

  • UBND thành phố Cần Thơ, UBND quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Tây nam bộ, Đào Anh Dũng, UBND TP Cần Thơ, Phú Thứ, Văn phòng chính phủ, Ban chỉ đạo, Chuyển giao, Cần Thơ, Vương Đình Huệ, Ủy ban nhân dân thành phố, Xin ý kiến, Tây nam, Đất đai, Bàn giao, Trụ sở, Tiếp nhận, Nhà cửa