Thursday, September 19, 2019

Báo VNEWS: Cấp phép xây văn phòng nhưng bị biến thành trường học

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/cap-phep-xay-van-phong-nhung-bi-bien-thanh-truong-hoc

Tìm kiếm:✨

  • Biến thành, Cấp phép, Trường học, Xây, Văn phòng