Thursday, September 19, 2019

Báo VNEWS: Bắc Kạn tập trung nâng cấp các sản phẩm OCOP

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/bac-kan-tap-trung-nang-cap-cac-san-pham-ocop

Tìm kiếm:✨

  • OCOP, Bắc Kạn, Nâng cấp, Sản phẩm, Tập trung