Wednesday, September 11, 2019

Báo VietnamNet: Sa Pa được nâng lên thành thị xã theo 'trường hợp đặc biệt'

100% thành viên UB Thường vụ QH sáng nay đồng ý vận dụng trường hợp đặc biệt để thành lập thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/sa-pa-duoc-nang-len-thanh-thi-xa-theo-truong-hop-dac-biet-566725.html

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Chính phủ đề xuất thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở toàn bộ 681,37 km² diện tích đất tự nhiên, quy mô dân số 81.857 người và 18 đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Sa Pa.

Bên cạnh đó, sắp xếp, sáp nhập và điều chỉnh 18 đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Sa Pa để thành lập 6 phường và 10 xã thuộc thị xã Sa Pa mới.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

"Việc thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở huyện Sa Pa là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý để chuyển đổi mô hình quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn (huyện) sang chính quyền địa phương ở đô thị (thị xã), bảo đảm thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã và đang có tốc độ đô thị hóa nhanh", Bộ trưởng Nội vụ lý giải.

83,3% đơn vị hành chính bị thay đổi tên gọi, địa giới

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, đa số thành viên UB tán thành sự cần thiết thành lập thị xã Sa Pa.

Ông Định cho hay, sau khi sáp nhập, thị xã Sa Pa chỉ đạt 3/5 tiêu chuẩn, còn 2/5 tiêu chuẩn và 1 tiêu chí chưa đạt theo quy định. Chính vì vậy, Chính phủ đề nghị xác định đây là trường hợp đặc biệt để được áp dụng cơ chế đặc thù và đa số ý kiến của UB Pháp luật tán thành với đề nghị này của Chính phủ.

Một số ý kiến trong UB cho rằng, việc điều chỉnh, sắp xếp toàn diện huyện Sa Pa với 15/18 đơn vị hành chính (chiếm 83,3%) bị thay đổi tên gọi, địa giới hành chính, quy mô dân số, diện tích tự nhiên sẽ có những tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, việc vận dụng trường hợp đặc biệt đối với Sa Pa chưa thuyết phục. Vì yêu cầu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, thường chỉ đặt ra đối với đơn vị hành chính là hải đảo cần có cơ chế đặc thù để quản lý; vấn đề bảo đảm về quốc phòng, an ninh là yêu cầu chung của các đơn vị hành chính trong cả nước chứ không chỉ riêng Sa Pa.

Vì vậy, UB Pháp luật đề nghị Chính phủ và tỉnh Lào Cai phải nỗ lực, quyết tâm xây dựng thị xã Sa Pa phù hợp với quy hoạch, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đồng thời hỗ trợ ngân sách, huy động các nguồn lực đầu tư để Sa Pa phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo đảm quyền lợi, đời sống, sản xuất của nhân dân và hiệu lực, hiệu quả của bộ máy các cơ quan trong cả hệ thống chính trị, quyền lợi và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trên địa bàn.

Cũng tại phiên họp này, UB Thường vụ QH đã thông qua nghị quyết thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Thu Hằng

Tìm kiếm:✨

  • UB Pháp luật, Sa Pa., Thị xã Kinh Môn, Sa Pa, Đơn vị hành chính, Lê Vĩnh Tân, Ủy ban thường vụ quốc hội, Nội vụ, Địa giới, Nguyễn Khắc Định, Cấp xã, Nâng lên, Tán thành, Vận dụng, Thị xã, Lào Cai, Sáp nhập, Quản lý hành chính, Đông Triều, Hải đảo