Friday, September 13, 2019

Báo Vietnam Finance: Bà Rịa - Vũng Tàu 'trảm' 3 dự án cảng biển chậm tiến độ

Ngày 13/9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc họp về các dự án cảng biển và cảng thủy nội địa hiên đang bị chậm triển khai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Vietnam Finance, nguồn bài: https://vietnamfinance.vn/ba-ria-vung-tau-tram-3-du-an-cang-bien-cham-tien-do-20180504224228834.htm

Thành phố biển Vũng Tàu.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết trên toàn tỉnh hiện đang có 13 dự án cảng biển ngoài khu công nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư tuy nhiên việc triển khai lại bị chậm tiến độ.

Được biết, trong 13 dự án này có 8 dự án được được tỉnh có chủ trưởng giãn tiến độ, 2 dự án có chủ trương chấm dứt hoạt động nhưng nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục thực hiện và tỉnh đã chấm dứt hoạt động của 3 dự án.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án cảng thủy nội địa, tính đến nay có 14 dự án bên ngoài khu công nghiệp còn hiệu lực nhưng chậm triển khai. Trong đó, có 11 dự án được chủ trương giãn tiến độ và 3 dự án liên quan đến thủ tục đất đai được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Tuy nhiên, sau khi được tỉnh gia hạn thời gian thực hiện thì đến nay chỉ mới có 4 dự án đang hoạt động một phần và thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng. Trong khi đó, 10 dự án còn lại vẫn chưa được các nhà đầu tư triển khai.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Thành Long, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định sẽ kiên quyết xử lý đối với các dự án đã cho chủ trương giãn tiến độ nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Long cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu tính chất từng dự án, tham mưu UBND tỉnh xử lý hoặc kiến nghị Trung ương xem xét nếu vượt thẩm quyền, đồng thời rà soát, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tâm huyết, có năng lực để thực hiện các dự án.

Ngoài ra, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần phải thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình xử lý các dự án chậm triển khai.

Hoàng Sơn

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Bà Rịa, Trảm, Sở kế hoạch và đầu tư, Nguyễn Thành Long, Cảng biển, Bà Rịa, Biển Vũng Tàu, Vũng Tàu, Hiên, Giãn, Cuộc họp, Giấy chứng nhận đầu tư, Cảng, Tiến độ, Khu công nghiệp, Sở tài nguyên môi trường, Nội địa, Chậm, Đất đai, Nhà đầu tư