Wednesday, September 11, 2019

Báo Văn Hoá: Thừa Thiên Huế cần kết nối, có cơ chế chính sách để phát triển du lịch cộng đồng

Chiều 11.9, Đoàn kiểm tra của Trung ương do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hoá, nguồn bài: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/thoi-su/artmid/564/articleid/21919/thua-thien-hue-can-ket-noi-co-co-che-chinh-sach-de-phat-trien-du-lich-cong-dong

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là hơn 9.179 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là hơn 816 tỉ đồng; ngân sách địa phương, đóng góp của người dân và huy động khác là 1.605 tỷ đồng; nguồn tín dụng là 6.287 tỉ đồng và các nguồn vôn khác là hơn 471 tỉ đồng.

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (giai đoạn 2016-2020), Thừa Thiên Huế đã có 44 xã đạt chuẩn với 19/19 tiêu chí, tăng gấp hơn 2 lần so với kết thúc giai đoạn 1 vào năm 2015. Tiêu chí bình quân của mỗi xã là hơn 15,2 tiêu chí, cao hơn 1 tiêu chí so với bình quân cả nước; trong đó, có một số địa phương có số tiêu chí bình quân khá cao như: thị xã Hương Thủy với 18 tiêu chí/xã; huyện Quảng Điền với 16,4 tiêu chí/xã…

Đến nay, bộ mặt nông thôn của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội đã được đầu tư khá đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng và có bước phát triển. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đã được triển khai và bước đầu được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân; hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, an ninh trật tự địa bàn nông thôn được đảm bảo… Đặc biệt, trong khi nhiều địa phương trong nước chạy theo thành tích trong xây dựng Nông thôn mới gây nợ đọng lớn, thì tại tỉnh Thừa Thiên Huế lại không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đoàn kiểm tra Trung ương làm tiệc về tỉnh hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Đến cuối năm 2020, phấn đấu toàn tỉnh sẽ có 61 xã đạt chuẩn với 19/19 tiêu chí, đạt 59%. Riêng về đơn vị cấp huyện, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, hỗ trợ cho thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2019-2020. Đối với các xã đã đạt chuẩn, các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có 1 đến 2 xã đạt Nông thôn mới nâng cao để hướng đến xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Cũng theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 85 trong tổng số 152 Trung tâm Văn hóa- thể thao cấp xã, phương (đạt 56%); có 830 trong tổng số 1.373 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố (đạt 60,4%). Các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát triển; các thiết chế văn hóa cơ sở được tiếp tục xây dựng và nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của từng địa phương.

Tuy nhiên, trong 2 năm (2018&2019), nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đầu tư trang thiết bị, âm thanh phục vụ sinh hoạt ở 12 nhà văn hóa cấp xã và thôn; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao đời sống văn hóa nông thôn với tổng kinh phí 710 triệu đồng. Theo các thành viên trong Đoàn kiểm tra, nguồn kinh phí này quá ít, cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho cho công tác xây dựng đời sống văn hóa Nông thôn mới tại Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm các Sở ban ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư cùng chung tay đã tạo được nội lực để có được những kết quả khả quan; có những mô hình, cách làm hay ở nhiều địa phương vùng sâu vùng xa… Đồng thời, Thứ trưởng cũng nêu một số hạn chế, khó khăn của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và đề nghị địa phương cần tiếp thu các ý kiến của đại diện các Bộ, ngành để hoàn thiện kế hoạch, mục tiêu cho giai đoạn tới.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chiều ngày 11.9

Thay mặt Đoàn kiểm tra của Trung ương về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Thừa Thiên Huế, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã đề nghị địa phương tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng, triển khai có trọng tâm trọng điểm để thực hiện đảm bảo đúng quy định theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Có kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý cho các vùng có điều kiện khó khăn, vùng xuất phát điểm thấp để có sự phát triển đồng đều hơn. Chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí về Nông thôn mới trong thời gian tới. Thừa Thiên Huế là vùng đất của di sản nên ngoài phát triển du lịch di sản, cũng cần có cơ chế, chính sách để kết nối và phát triển du lịch cộng đồng; tận dụng các nguồn lực để khai thác triệt để thế mạnh cho phát triển du lịch. Nâng cao công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; nâng cao vai trò của cộng đồng dân cư trong các vấn đề như bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở…

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong tháng 9 này. Báo cáo cần đánh giá, đưa ra nguyên nhân những hạn chế và giải pháp; đồng thời cũng chỉ rõ mục tiêu, phương hướng và nguồn lực cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại Thừa Thiên Huế, đến cuối năm 2019 sẽ có 12/27 xã vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng lên 1,5 lần so với cuối 2015. Có 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số tại các vùng kinh tế-xã hội khó khăn, người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT…

SƠN THÙY

Tìm kiếm:✨

  • Trịnh Thị Thủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thị xã Hương Thủy, Quảng Điền, Đoàn kiểm tra, Thừa Thiên-Huế, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Nợ đọng, Làm tiệc, Nguyễn Văn Phương, Nhà văn hóa, Buổi làm việc, Cấp xã, Nông thôn, Vận động quần chúng, Thứ trưởng, Báo cáo tổng kết, Tiêu chí, Trưởng đoàn, Cơ chế