Wednesday, September 18, 2019

Báo Văn Hiến: Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường hoàn thành GPMB xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao xã Nghĩa Hưng

Tiếp theo tin đã đưa, đến trưa 18/9, việc giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao xã Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã diễn ra an toàn đúng quy định của pháp luật.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hiến, nguồn bài: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-vinh-tuong-giai-phong-mat-bang-trung-tam-van-hoa-the-thao-xa-nghia-hung-dien-ra-an-toan-71876

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thấu tình, đạt lý, đến 17h00 ngày 17/9/2019, đã có 3 hộ/4 hộ: Hộ ông Nguyễn Hữu Tình, ông Phan Văn Lập và ông Bùi Văn Ân đã chấp thuận nhận phương án nhận tiền BT- GPMB, tự di chuyển tài sản, tháo dỡ vật kiến trúc, di chuyển cây cối và bàn giao mặt bằng cho Hội đồng bồi thường GPMB, UBND xã Nghĩa Hưng thực hiện thi công công trình, không phải tiến hành cưỡng chế bắt buộc. Ngay sau đó các cơ quan chức năng đã phối hợp, giúp đỡ các gia đình tháo dỡ, di rời tài sản, đồng thời tiến hành san lấp mặt bằng công trình Trung tâm Văn hóa thể thao xã Nghĩa Hưng.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Học

Tuy nhiên, đối với hộ ông Nguyễn Văn Học đến hết ngày 17/9/2019, mặc dù lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của huyện và xã Nghĩa Hưng tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho gia đình sau khi chấp hành chấp thuận nhận phương án nhận tiền BT- GPMB nhưng hộ ông Nguyễn Văn Học vẫn không chấp hành, cố tình chống đối, không nhận tiền BT-GPMB và bàn giao mặt bằng cho Hội đồng bồi thường GPMB, UBND xã Nghĩa Hưng thực hiện thi công công trình Trung tâm VHTT xã Nghĩa Hưng. Đúng 7 giờ 30 phút, ngày 18/9/2019 Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Học. Đến 11h30 cùng ngày, cuộc cưỡng chế đã tổ chức thành công, an toàn, đúng quy định của pháp luật, được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ, hoàn thành giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã Nghĩa Hưng, đáp ứng nhu cầu được hưởng thụ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân, góp phần hoàn thành tiêu các chí xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Hưng.

Ông Trần Việt Cường- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường chia sẻ, chúng tôi đã gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền vận động 4 hộ dân đồng thuận, nhận tiền BT- GPMB, tự di chuyển tài sản, tháo dỡ vật kiến trúc, di chuyển cây cối và bàn giao mặt bằng cho Hội đồng bồi thường GPMB, UBND xã Nghĩa Hưng thực hiện thi công công trình. Lãnh đạo huyện và thành viên tổ tuyên truyền đã phân tích rõ ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đồng thời khẳng định chính quyền luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ hộ dân khó khăn về nơi ăn ở, sinh hoạt, nhất là các hộ nằm trong diện tích của dự án.

Tiến Dũng |

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Văn Học, Nghĩa Hưng, Bùi Văn Ân, Vĩnh Tường, Trần Việt Cường, UBND huyện Vĩnh Tường, Nguyễn Hữu Tình, Vĩnh Phúc, Giải phóng mặt bằng, Cưỡng chế, Đạt lý, Thấu tình, Tháo dỡ, Nhận tiền, Cây cối, Mặt bằng, Bồi thường, Cơ quan chuyên môn, Của dự án, Huyện ủy