Wednesday, September 18, 2019

Báo Tổ Quốc: Nghệ An: Sẽ thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Đó là một trong những nội dung UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở VHTT chủ trì phối hợp các cơ quan có thẩm quyền liên quan về việc triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/nghe-an-se-thanh-tra-dot-xuat-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-vu-truong-20190919094812828.htm

Ảnh minh họa/thegioitiepthi.vn

Cụ thể, tại công văn số 6510/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các nội dung của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP tới các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Sở VHTT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP và văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chủ trì phối hợp các cơ quan có thẩm quyền liên quan kiểm tra, thanh tra (định kỳ hoặc đột xuất theo quy định pháp luật); giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy định của pháp luật…

Các Sở, ban, ngành liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương. Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và xã hội có trách nhiệm: hướng dẫn về việc bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quản lý hoạt động khuyến mại, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia và các hàng hóa, dịch vụ khác; phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường…

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn; chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường tại địa bàn; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về lĩnh vực này./.

Thanh Thủy (t/h)

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định 54/2019/NĐ-CP, Cơ sở kinh doanh, Vũ trường, Karaoke, Sở văn hóa thông tin, UBND Tỉnh Nghệ An, Đột xuất, Sở Công thương, Quy phạm pháp luật, Thương binh và Xã hội, Sở Lao Động, Hoạt động kinh doanh, Sở tư pháp, Cấp tỉnh, Thanh tra, Quản lý nhà nước, Cơ quan chuyên môn, Tệ nạn xã hội, Sở tài nguyên môi trường, Hộ kinh doanh