Tuesday, September 10, 2019

Báo Tổ Quốc: Bộ VHTTDL cho ý kiến thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quán Vân Côn, Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3115/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quán Vân Côn (quán Sông), xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: tu bổ tiền tế; xây dựng mới tường rào; hạ tầng kỹ thuật (cải tạo hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/bo-vhttdl-cho-y-kien-tham-dinh-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-quan-van-con-ha-noi-20190910083626593.htm

Ảnh minh họa/dch.gov.vn

Khi triển khai các bước tiếp theo của Dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Bổ sung giải pháp kỹ thuật (nối vá, thay cốt ốp mang…) để bảo tồn tối đa cấu kiện, thành phần kiến trúc của tòa tiền tế. Đối với hạng mục nghi môn và tả - hữu mạc (hạng mục tôn tạo mới), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng: Nghiên cứu thiết kế nghi môn tứ trụ phù hợp với hiện trạng cảnh quan tổng thể di tích (đắp phượng ở đỉnh hai trụ giữa, nghê ở đỉnh hai trụ bên); Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan trước đây, lấy ý kiến nhân dân để củng cố cơ sở khoa học và tạo sự đồng thuận trong việc tôn tạo tả - hữu mạc.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung dự án tại địa phương và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Cục DSVH

Tìm kiếm:✨

  • Tu bổ, Vân Côn, Nghi môn, Tôn tạo, Thể thao và Du lịch, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Di tích, Bộ Văn Hóa, Cấp thoát nước, Cấu kiện, Mạc, Tứ trụ, Hoài Đức, Hệ thống điện, Hạ tầng kỹ thuật, Cơ sở khoa học, Thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Của dự án, Chữa cháy