Tuesday, September 10, 2019

Báo TNMT: Thanh Hóa: Xử lý vi phạm sử dụng đất dọc sông Hoạt

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 10921/UBND về việc xử lý, khắc phục những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất dọc sông Hoạt tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/thanh-hoa-xu-ly-vi-pham-su-dung-dat-doc-song-hoat-1274085.html

Theo đó, ngày 5/9/2019 Sở Nông nghiệp và PTNN ban hành Công văn số 3383/SNN&PTNT đề nghị UBND huyện Hà Trung tiếp tục xử lý, khắc phục vi phạm sử dụng đất dọc sông Hoạt theo phương án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 10001, 15454 và 10921/UBND-NN.

Khu vực xây dựng vi phạm lòng sông Hoạt tại xã Hà Tiến

Năm 2018, UBND huyện Hà Trung đã san lấp mặt bằng phân lô, bán đất nền lòng sông Hoạt với 51 lô đất (diện tích 150m²/lô) tại khu vực thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến là trái với quy định Luật đất đai, vi phạm Luật đê điều khiến nhân dân bức xúc. Sau đó, UBND huyện Hà Trung đã phải hủy kết quả đấu giá và tiến hành khắc phục những sai phạm. Đồng thời, xử lý tình trạng các hộ dân lấn chiếm lòng sông Hoạt.

Từ những vi phạm trên, Sở Nông nghiệp và PTNN yêu cầu UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các xã không lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án thuộc các khu vực cấm theo quy định của pháp luật hiện hành. Không vi phạm luật và văn bản quy phạm pháp luật về Luật Đê điều, Luật Thủy lợi, Luật phòng chống thiên tai, Luật lâm nghiệp, quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều, quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch thủy lợi; Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, đề nghị UBND huyện Hà Trung báo cáo tiến độ, kết quả xử lý, khắc phục những vi phạm và kiến nghị, đề xuất về Sở Nông nghiệp và PTNN để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Tùng Minh

Tìm kiếm:✨

  • Sông Hoạt, Sở Nông nghiệp và PTNN, Luật Phòng chống thiên tai, UBND huyện Hà Trung, Luật Thủy lợi, Hà Tiến, Luật Đê điều, Luật Lâm nghiệp, Quy hoạch thủy lợi, PTNT, Hà Trung, UBND Tỉnh Thanh Hóa, Khu vực cấm, Quy phạm pháp luật, Đê điều, Phân lô, Đất nền, Luật đất đai, San lấp, Lô đất