Tuesday, September 10, 2019

Báo TNMT: Thái Bình: Tăng cường quản lý cát, sỏi lòng sông

UBND tỉnh Thái Bình vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/thai-binh-tang-cuong-quan-ly-cat-soi-long-song-1274084.html

Thái Bình kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép

Theo đó, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 7192/VPCP - CN ngày 13/08/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước; Chỉ thị số 10/CT - UBND ngày 24/05/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát trên địa bàn tỉnh. Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác cát trên các tuyến sông giáp ranh các tỉnh, thành phố.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoáng sản đến người dân, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép.

Giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại Điều 18, 81 Luật Khoáng sản năm 2010.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản cát khu vực giáp ranh với các tỉnh, thành phố. Xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp khai thác cát trái phép, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp, nhất là đối với hành vi gian lận, khai báo sản lượng khai thác không đúng thực tế; Thực hiện không đúng theo Giấy phép khai thác, khai thác gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Cho thuê bến bãi chứa cát không đúng thẩm quyền. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Anh Tú

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị số 10/CT, Luật Khoáng sản năm 2010, UBND tỉnh Thái Bình, Lòng sông, Khoáng sản, Bãi chứa, Sở TN&MT, Tập kết, Thái Bình, Giáp ranh, Trái phép, Thu mua, Quản lý nhà nước, Kiên quyết, Khai thác, Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy, Cấp xã, Người đứng đầu, Khai báo