Wednesday, September 11, 2019

Báo TNMT: Nghệ An: Yêu cầu 'xóa sổ' các bến thủy nội địa không có trong quy hoạch

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra văn bản chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các địa phương về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi và hoạt động của bến thủy nội địa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/nghe-an-yeu-cau-xoa-so-cac-ben-thuy-noi-dia-khong-co-trong-quy-hoach-1274112.html

Theo đó, tại Công văn số 6207/UBND-NC của UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi và hoạt động của bến thủy nội địa. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện khẩn trương xử lý, đình chỉ hoạt động của các bến thủy nội địa chưa được cấp phép.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn tồn tại nhiều bến thủy nội địa chưa được cấp phép hoặc không nằm trong quy hoạch

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi và hoạt động của các bến thủy nội địa trên địa bàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4042/STNMT-KS ngày 24/7/2019.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp tình hình và báo cáo về các bãi tập kết, bãi thải và mặt bằng xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ khai thác khoáng sản đã có của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn; hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thuê đất làm bãi tập kết, bãi thải và mặt bằng xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ khai thác khoáng sản trên địa bàn,...

Công an tỉnh chỉ đạo đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn; hỗ trợ các lực lượng để giải tỏa các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn các huyện và thành phố Vinh; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

Các Sở Xây dựng; Sở GTVT; Cục Thuế; Cục Quản lý thị trường và UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền.

Đặc biệt, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương xử lý, đình chỉ hoạt động của các bến thủy nội địa chưa được cấp phép; chấm dứt, giải tỏa hoàn toàn hoạt động của các bến thủy nội địa không nằm trong quy hoạch trước ngày 15/10/2019.

Đình Tiệp

Tìm kiếm:✨

  • Bến Thủy, UBND Tỉnh Nghệ An, Xóa sổ, Bãi thải, Tập kết, Thành phố Vinh, Khoáng sản, Cục thuế, Cục quản lý thị trường, Sở tài nguyên môi trường, Cấp huyện, Nội địa, Phụ trợ, Quản lý nhà nước, Cảnh sát môi trường, Có của, Giải tỏa, Nghệ An, Cấp phép, Thuê đất