Friday, September 27, 2019

Báo TNMT: Điều kiện để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Tôi được biết, pháp luật cho phép hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản. Vậy xin hỏi, hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải đáp ứng những điều kiện nào? Khi hộ kinh doanh muốn nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải làm hợp đồng chuyển nhượng có đúng không? Hợp đồng này sẽ có những nội dung gì?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tu-van-phap-luat/dieu-kien-de-khai-thac-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong-1274573.html

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Đúng như bạn đã biết, pháp luật cho phép hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản. Để được hưởng quyền lợi này, hộ kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 36 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản. Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp; Có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Muốn chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, hai bên cần chú ý đến điều kiện chuyển nhượng và nội dung chuyển nhượng.

Theo đó, điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản gồm: tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 51 và điểm c khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản; Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản đã hoàn thành công việc quy định tại khoản 1 Điều 66 và các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản; Tại thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản; Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản gồm những nội dung chính như sau:

- Hiện trạng số lượng, khối lượng, giá trị công trình khai thác, hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư, xây dựng; giá trị chuyển nhượng; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tính đến thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng;

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đối với việc tiếp tục thực hiện các công việc, nghĩa vụ chưa hoàn thành của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tính đến thời điểm chuyển nhượng;

- Quyền và nghĩa vụ khác có liên quan của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng theo quy định.

Báo TN&MT

Tìm kiếm:✨

  • Khoáng sản, Vật liệu xây dựng, Khai thác, Công suất, Thông thường, Đủ điều kiện, Hoàn thành, Được phép, Luật Khoáng sản, Tận thu, Hộ kinh doanh, Báo Tài Nguyên, Nghĩa vụ, Thăm dò, Trữ lượng, Giấy phép, Bảo vệ môi trường, Hạ tầng kỹ thuật, Chuyển nhượng, Hiện trạng