Monday, September 30, 2019

Báo TNMT: Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý, khai thác quỹ đất lâm nghiệp

Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đã hoàn thiện Kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt. Theo đó, đối với quỹ đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng được xây dựng phương án quản lý, khai thác cụ thể hơn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/ba-ria-vung-tau-tang-cuong-quan-ly-khai-thac-quy-dat-lam-nghiep-1274738.html

Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung quản lý, khai thác hiệu quả giá trị nguồn tài nguyên đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Tại báo cáo dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, toàn tỉnh hiện có tổng diện tích đất rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp là trên 5.378ha. Đây là diện tích đất công đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho địa phương và Ban Quản lý Rừng quản lý. Tuy nhiên, đến nay, diện tích đất rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp của toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ còn trên 4.451ha. Lý do là một phần diện tích đã được địa phương giao cho một số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức sử dụng.

Trước việc quản lý, sử dụng quỹ đất công tại một số địa phương còn lỏng lẻo dẫn đến bị lấn chiếm, tranh chấp quyền sử dụng đất. Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 9217 ngày 26/10/2016 về việc chủ trương lập dự án quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm Điều tra, Đánh giá Tài nguyên đất (Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai) - Tổng cục Quản lý Đất đai triển khai thực hiện Đề án Quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Đề án, quỹ đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là trên 4.451ha sẽ có phương án sử dụng: Đối với quỹ đất mà hiện nay là đất lâm nghiệp có rừng đã chuyển ra khỏi quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và đã có quyết định giao về cho địa phương thì phải có phương án thanh lý hợp đồng nhận khoán, có kế hoạch bồi thường tài sản trên đất cho người có tài sản hoặc sẽ kêu gọi đầu tư để nhà đầu tư tham gia đầu tư thực hiện dự án tại khu đất này. Còn đối với quỹ đất chưa có quyết định giao về địa phương vẫn do Ban Quản lý Rừng phòng hộ, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu quản lý thì sẽ thực hiện theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, trước khi đưa vào các mục đích khai thác cũng cần thực hiện các thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Theo đó, dự kiến sau khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng, phương án khai thác như: Khu đất hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc có diện tích 156ha, đã có quyết định giao địa phương quản lý; Khu đất từ cầu Bà Đáp đến cầu Sông Ray, huyện Đất Đỏ với diện tích 253ha, dự kiến dành để thanh toán bồi thường, đã có quyết định giao địa phương quản lý; Khu vực Gò Găng, TP Vũng Tàu với diện tích là trên 311ha, dự kiến dành để thanh toán bồi thường; Khu vực đường Bến Đầm, Bãi Vông - Suối Ớt, huyện Côn Đảo với diện tích trên 271ha, dành để đấu giá đất...

Linh Nga

Tìm kiếm:✨

  • Sở TN&MT Bà Rịa, UBND tỉnh Bà Rịa, Bãi Vông, Suối Ớt, Bà Rịa, Vũng Tàu, Gò Găng, Lâm nghiệp, Phước Bửu, Đất rừng, Quỹ đất, Đất công, Xuyên Mộc, Đất đỏ, Đấu giá đất, Côn Đảo, Rừng, Rừng phòng hộ, Khoán, Ban quản lý