Sunday, September 15, 2019

Báo Thanh Tra: Yêu cầu của bà Anh không có cơ sở xem xét

Bà Phạm Thị Ngọc Anh (ngụ tổ 20, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm và yêu cầu bố trí 02 nền tái định cư do có đất bị thu hồi thực hiện Dự án Nhà Điều hành sản xuất Công ty Điện lực Đồng Tháp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/yeu-cau-cua-ba-anh-khong-co-co-so-xem-xet_t114c38n154024

Theo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, ngày 15/12/2015, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND và Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc thu hồi 138,1m2 đất nuôi trồng thủy sản và 277,1m2 đất trồng lúa của bà Phạm Thị Ngọc Anh và ông Nguyễn Văn Thái, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh để thực hiện Dự án Nhà Điều hành sản xuất Công ty Điện lực Đồng Tháp.

Ngày 05/7/2017, UBND thành phố Cao Lãnh tiếp tục ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND thu hồi 58m2 đất nuôi trồng thủy sản (đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng) của bà Phạm Thị Ngọc Anh và ông Nguyễn Văn Thái để thực hiện dự án.

Bà Anh và ông Thái được bồi thường, hỗ trợ đất tổng số tiền 438.428.000 đồng.

Bà Anh không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

Ngày 05/03/2019, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Không nâng mức giá bồi thường đất trồng cây lâu năm từ 890.000đ/m2 lên 15.000.000đ/m2 và không giải quyết bố trí 02 nền tái định cư của bà Phạm Thị Ngọc Anh.

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp đối thoại với bà Phạm Thị Ngọc Anh.

Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp kết luận: Yêu cầu của bà Phạm Thị Ngọc Anh không có cơ sở xem xét giải quyết. Quyết định số 24/QĐ-UBND.HC ngày 05/03/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn; Công văn số 649/UBND-KTTH ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh về đơn giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nhà Điều hành sản xuất Công ty Điện lực Đồng Tháp và nhận định trên, tại Văn bản số 272/QĐ-UBND-NĐ, ngày 10/9/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã giữ nguyên Quyết định số 24/QĐ-UBND.HC ngày 05/03/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành, được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa giao UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành; Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

Theo Văn bản số 272/QĐ-UBND-NĐ, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu bà Phạm Thị Ngọc Anh không đồng ý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Tìm kiếm:✨

  • UBND Thành phố Cao Lãnh, Phạm Thị Ngọc Anh, Phạm Thiện Nghĩa, Mỹ Phú, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, UBND tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Văn Thái, Cao Lãnh, Khóm, Nâng giá, Tái định cư, Trồng cây, Đồng Tháp, Huy chương, Lập phương án, Nuôi trồng, Bồi thường, Lâu năm, Đơn giá, Trồng lúa