Wednesday, September 18, 2019

Báo Thanh Tra: Sắp xếp, chấn chỉnh các điểm kinh doanh tại Quảng trường Lam Sơn

TP Thanh Hóa vừa triển khai phương án, sắp xếp lại việc kinh doanh buôn bán tự phát tại Quảng trường Lam Sơn. Đây là việc làm hết sức nhạy cảm, nhưng cần sự vào cuộc kiên quyết của các ban, ngành, đoàn thể thì mới có thể thành công.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/sap-xep-chan-chinh-cac-diem-kinh-doanh-tai-quang-truong-lam-son_t114c1144n154195

Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa về đêm. Ảnh: VT

Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa được xây dựng từ năm 2005, với tổng diện tích là 31.000m2 nằm trên địa bàn phường Điện Biên và phường Đông Thọ, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục, thể thao của thành phố và của tỉnh. Quảng trường Lam Sơn còn là địa điểm vui chơi giải trí ngoài trời và cũng là nơi tập trung rất đông các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân.

Thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2014 đến nay, TP Thanh Hóa đã quan tâm chỉnh trang, đầu tư để phục vụ các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của tỉnh và thành phố, được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, do nhu cầu cuộc sống một số hộ dân thuộc địa bàn phường Điện Biên, Đông Thọ và một số phường, xã lân cận do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, vì sinh kế đã tập trung đến Quảng Trường bày bán hàng trên vỉa hè và khu vực cộng cộng vào buổi tối; chủ yếu các mặt hàng kinh doanh như tô tượng, dịch vụ vui chơi trẻ em và hàng nước giải khát. Do tự phát, các hộ bày bàn ghế trên khắp mặt bằng Quảng trường, cả trên khu vực thảm cỏ, khách đến đậu, đỗ xe máy, xe ô tô, xe đạp tự do gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, chức năng, mục tiêu đầu tư của Quảng trường.

Để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị; đảm bảo an toàn cho nhân dân đến vui chơi và tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị, bảo đảm mỹ quan đô thị, không làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, chức năng và mục tiêu đầu tư của Quảng trường Lam Sơn; trên cơ sở phương án đề xuất của UBND phường Điện Biên, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị trong việc bố trí sắp xếp tạm thời các dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh tại khu vực Quảng trường Lam Sơn; UBND TP Thanh Hóa đã báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh thống nhất giao TP Thanh Hóa chủ động xây dựng phương án quản lý, tổ chức thực hiện tại Công văn số 9591/UBND-CN, ngày 26/7/2019.

Ngày 12/9/2019, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã phê duyệt Phương án số 4708/PA-UBND về bố trí sắp xếp tạm thời các dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh tại khu vực Quảng trường Lam Sơn giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thực hiện, trên tinh thần sắp xếp bố trí các vị trí cụ thể các khu vực kinh doanh và đậu đỗ xe, đảm bảo trật tự đô thị và mỹ quan đô thị.

Trong đó, giao UBND phường Điện Biên chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị tổ chức họp dân, thông báo đến các hộ đang kinh doanh tại Quảng trường Lam Sơn được biết và đăng ký, UBND phường Điện Biên tổng hợp và có biện pháp bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh theo các vị trí đã được phê duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết và bốc thăm các vị trí trên tổng sơ đồ mặt bằng đã được xây dựng và phê duyệt tại Phương án (mỗi ô từ 45-54m2); không tổ chức thu phí bán hàng, vệ sinh môi trường trên khu vực Quảng trường Lam Sơn.

Đến thời điểm hiện tại, UBND phường Điện Biên đã thực hiện bố trí sắp xếp các hộ kinh doanh vào vị trí theo phương án đã được phê duyệt, tuy nhiên các hộ sau khi đã bốc thăm vị trí không vào kinh doanh đúng vị trí theo sơ đồ mặt bằng và một số hộ dân không tham gia bốc thăm vị trí, muốn được ngồi kinh doanh vào vị trí trước đây tự ý chiếm giữ, không theo diện tích được quy định tại sơ đồ mặt bằng của phương án.

Để lập lại trật tự đô thị tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, Chủ tịch UBND TP đã giao UBND phường Điện Biện chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tiếp tục tuyên truyền đến hết ngày 23/9/2019 để các hộ dân hiểu và chấp hành thực hiện theo phương án. Quá thời gian nêu trên nếu các hộ không có nhu cầu kinh doanh theo đúng phương án đã được phê duyệt, UBND TP sẽ chấm dứt việc thực hiện phương án (do không có nhu cầu về kinh doanh trong khu vực Quảng trường Lam Sơn khi thành phố xây dựng phương án) và thực hiện tổ chức quản lý Quảng trường Lam Sơn theo đúng mục đích, ý nghĩa, chức năng đã được xác định.

Đây là việc làm hết sức nhạy cảm, nhưng lại có tính nhân văn đối với các hộ kinh doanh tự phát tại Quảng trường Lam Sơn. Bởi vì, kinh doanh, buôn bán không thể mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến hình ảnh của TP Thanh Hóa. Mặc dù phương án này của TP Thanh Hóa là rất nhân văn, đối với các hộ kinh doanh, buôn bán, vì thế để thực hiện đúng chủ trương của thành phố các hộ tham gia buôn bán ở đây cũng cần phải có ý thức về việc tuân thủ, chấp hành phương án của TP Thanh Hóa trong việc sắp xếp tạm thời này.

Văn Thanh

Tìm kiếm:✨

  • Quảng Trường Lam Sơn, UBND Phường Điện Biên, Đông Thọ, Hộ kinh doanh, UBND TP Thanh Hóa, Mỹ quan đô thị, Vui chơi giải trí, Tự phát, Điện Biên, Sắp xếp, An ninh trật tự, Chấn chỉnh, Trật tự đô thị, Thanh Hóa, Nước giải khát, Quy tắc, Quảng trường, Bắt thăm, Mặt hàng kinh doanh, Đô thị