Wednesday, September 18, 2019

Báo Thanh Tra: Kiến nghị sửa đổi nhiều quy định giao dịch bất động sản

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét, giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản (BĐS).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/bat-dong-san/kien-nghi-sua-doi-nhieu-quy-dinh-giao-dich-bat-dong-san_t114c6n154190

TP Hồ Chí Minh kiến nghị sửa đổi nhiều quy định trong giao dịch bất động sản. Ảnh: TL

Theo UBND TP, qua công tác quản lý Nhà nước, nhận thấy các quy định pháp luật hiện hành về giao dịch BĐS, đặc biệt là BĐS hình thành trong tương lai đã phát sinh nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện nay, quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch chưa thống nhất. Có trường hợp hợp đồng mua bán, chuyển nhượng BĐS được công chứng, có trường hợp không được công chứng, nên không thể tra cứu, xác định các tài sản đã được giao dịch trước đó hay chưa.

Nhiều trường hợp bên nhận chuyển nhượng không thể biết đầy đủ thông tin lịch sử giao dịch của nhà ở hình thành trong tương lai trước khi xác lập, dẫn đến việc cùng một tài sản nhưng được bán, chuyển nhượng cho nhiều người.

Thậm chí, nhiều dự án pháp lý chưa rõ ràng, chưa đủ điều kiện giao dịch, kinh doanh, nhưng chủ đầu tư vẫn đưa ra giao dịch, mua bán, dẫn đến có nhiều trường hợp dự án sau khi nhận tiền góp vốn của khách hàng không triển khai thực hiện được, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện đông người...

UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp xem xét, đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định đối với giao dịch BĐS hình thành trong tương lai của chủ đầu tư (là tổ chức hoạt động kinh doanh BĐS) với tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức theo hướng phải công chứng để đảm bảo tính chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Đồng thời, bổ sung quy định về thành phần hồ sơ đối với trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, bao gồm bản sao giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất.

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, đề xuất Chính phủ quy định cụ thể về hoạt động giao dịch BĐS thông qua hình thức “hợp đồng góp vốn đầu tư”, “hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng BĐS”, “hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng BĐS”… và các loại hợp đồng tương tự đối với nhà ở hình thành trong tương lai tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực liên thông, tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu công chứng, chứng thực với cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai của văn phòng đăng kỳ đất đai và cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp.

Thiên Lý

Tìm kiếm:✨

  • Cục Đăng ký quốc gia, Công chứng, UBND TP Hồ Chí Minh, Pháp nhân, Thế chấp, Góp vốn, Chứng thực, Bộ tư pháp, Hợp đồng góp vốn, Xác lập, Giao dịch, Hợp pháp, Cơ sở dữ liệu, Chuyển nhượng, Bất động sản, Sửa đổi, Cho thuê đất, Dự án đầu tư xây dựng, Xây dựng cơ sở, Khiếu kiện