Friday, September 13, 2019

Báo Thanh Tra: Cần làm rõ 'lình xình' liên quan đến gói thầu số 10

Được đấu thầu công khai nhưng vẫn làm dấy lên nghi ngờ về một vụ chỉ định thầu trá hình. Đó là câu chuyện của gói thầu số 10 thi công xây dựng công trình đoạn từ km8+300 đến lý trình Km 18+691 thuộc Dự án Đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/can-lam-ro-linh-xinh-lien-quan-den-goi-thau-so-10_t114c39n153710

Phối cảnh tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả

Đơn vị duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật?

Dự án Đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (BQLDA) tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Theo những tài liệu công khai, gói thầu nêu trên được áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian đóng thầu là 9h ngày 28/6/2019 và mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật vào 9h30 cùng ngày.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, 17h ngày 13/8/2019, BQLDA tỉnh Quảng Ninh gửi Thông báo số 541 ký ngày 9/8 tới các nhà thầu danh sách nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Theo Thông báo này, Liên danh nhà thầu Cty CP Đầu tư Thịnh Phát và Cty TNHH Thành Dương là đơn vị duy nhất có hồ sơ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, đạt 86/100 điểm.

Thông báo nêu Cty CP Tư vấn và xây dựng Sa Vĩ không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Liên danh TCty Xây dựng Trường Sơn – Cty CP Công trình 207 không đáp ứng tại mục kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cụ thể, nhà thầu Liên danh TCty Xây dựng Trường Sơn – Cty CP Công trình 207 có hồ sơ đăng ký xét thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với lý do giá trị thực hiện hợp đồng (tương ứng tỷ lệ tham gia đảm nhận của Cty CP Công trình 207 trong thỏa thuận liên danh là 30%=76,5 tỷ đồng). Thông báo cũng nêu Cty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Việc xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu có bảo đảm tính khách quan hay không, có bị sai lệch hay không là vấn đề cần phải được minh bạch để không làm ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu cũng như uy tín của nhà thầu bị loại.

Liên danh nhà thầu Cty CP Đầu tư Thịnh Phát và Cty TNHH Thành Dương có phải là đơn vị duy nhất đủ điều kiện hay không là vấn đề cần được làm sáng tỏ.

Sự thật là gì?

TCty Xây dựng Trường Sơn đã cung cấp các tài liệu gốc cho bên mời thầu để chứng minh năng lực dự thầu. Đơn vị này đã thực hiện giá trị hợp đồng thực tế là 129,4 tỷ đồng. Trong khi đó BQLDA tỉnh Quảng Ninh đánh giá là 42,2 tỷ đồng. Giá trị thanh toán được chủ đầu tư và nhà thầu chính là Cty CP Traenco thanh toán cho nhà thầu phụ là Cty CP Công trình 207 là 104,8 tỷ đồng. Việc đánh giá này có phù hợp và đáp ứng với các tiêu chí mời thầu hay không cần được xem xét, làm rõ.

Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu có yêu cầu nhà thầu phải chứng minh năng lực, kinh nghiệm bằng công trình tương tự. Đối với nhà thầu Liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải đảm bảo từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận.

Do vậy, việc bóc tách 1 phần giá trị thanh toán trong hồ sơ dự thầu của TCty Xây dựng Trường Sơn có đúng với hồ sơ mời thầu hay không cần phải làm rõ.

Trong thời gian xem xét đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu, BQLDA đã có văn bản yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu gốc để làm rõ hồ sơ dự thầu và nhà thầu đã cung cấp các tài liệu chứng minh Cty CP Công trình 207 là thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm cụ thể về quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ yêu cầu năng lực, kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp được chứng minh bằng số lượng tối thiểu là 1 hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính, độc lập hoặc thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý trong vòng 5 năm trở lại đây, có giá trị tối thiểu là 255 tỷ đồng và là loại công trình giao thông đường bộ cấp III trở lên.

Trong phần chứng minh năng lực kinh nghiệm của TCty Xây dựng Trường Sơn có nêu, thành viên Liên danh Cty CP Công trình 207 có đưa ra Công trình gói thầu số 9: Xây dựng mới đoạn Km7+650 đến lý trình Km9+750 thuộc Dự án Xây dựng đường 5 kéo dài (Cầu Chui – cầu Đông Trù – Phương Trạch – Bắc Thăng Long). Chủ đầu tư của dự án này là BQLDA hạ tầng Tả Ngạn (nay là BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội) và nhà thầu thi công là Liên danh Cty CP Traenco và TCty Xây dựng Bạch Đằng. Công trình này có đáp ứng được yêu cầu về bản chất và độ phức tạp của công trình tương tự và đã hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình hay không cũng cần được làm rõ.

Cty CP công trình 207 đã được chủ đầu tư là BQLDA hạ tầng Tả Ngạn chấp thuận là nhà thầu phụ trên cơ sở Hợp đồng kinh tế giữa nhà thầu chính là Cty CP Traenco và nhà thầu phụ là Cty CP công trình 207.

Chính vì những lý do trên, TCty Xây dựng Trường Sơn đã có văn bản gửi đến Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị làm rõ những bất thường này.

Làm việc với phóng viên Báo Thanh tra, ông Đinh Văn Doãn, Phó Giám đốc BQLDA cho biết, khi nhận được đề nghị của TCty Xây dựng Trường Sơn, BQLDA đã có buổi làm việc với đơn vị này và có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

Văn bản này nói gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong bài tiếp theo.

Nhóm PV

Tìm kiếm:✨

  • Gói thầu, Kinh nghiệm cụ thể, Hồ sơ mời thầu, Nhà thầu, Đường bao, Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ, Liên danh, KM9, Thầu, Xây lắp, Đấu thầu, Ban quản lý dự án, Phương Trạch, Cẩm Phả, Mời thầu, Công trình giao thông, Trá hình, Chỉ định thầu, Cầu chui