Thursday, September 19, 2019

Báo Thanh Tra: Ban Quản lý Dự án đã có văn bản trả lời nhà thầu

Như chúng tôi đã thông tin trong bài viết trước, sau khi thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 10 thi công xây dựng công trình đoạn từ Km8+300 đến lý trình Km 18+691 thuộc Dự án Đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nhiều cơ quan chức năng nhận được khiếu nại, phản ánh của nhà thầu TCty Xây dựng Trường Sơn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/ban-quan-ly-du-an-da-co-van-ban-tra-loi-nha-thau_t114c39n154212

Dự án Đường bao biển nối Hạ Long- Cẩm Phả đã được khởi công xây dựng (Ảnh: Internet)

Làm việc với nhóm phóng viên Báo Thanh tra, ông Đinh Văn Doãn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban QLDA) cho biết đã thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định và có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ về vấn đề này.

Văn bản của Ban QLDA cho biết: Sau khi xem xét văn bản của TCty Xây dựng Trường Sơn, Ban QLDA đã cho rà soát, kiểm tra lại quá trình đánh giá dự thầu. Ban QLDA cũng mời TCty Xây dựng Trường Sơn – Cty CP Công trình 207 để giải thích, làm rõ.

Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu đã tiến hành làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu tại Văn bản số 47 ngày 15/7/2019, tiếp nhận và đánh giá các tài liệu bổ sung làm rõ của nhà thầu; tiến hành phối hợp xác minh năng lực nhà thầu với BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội; ký hợp đồng với đơn vị tư vấn đủ năng lực để thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu; có văn bản hỏi Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu nêu trên.

Văn bản do ông Đinh Văn Doãn ký cũng khẳng định, quá trình đánh gia hồ sơ dự thầu đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch và tuân thủ đúng theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ về Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ hồ sơ mời thầu; các quy định của pháp luật có liên quan; hồ sơ dự thầu của nhà thầu; các tài liệu bổ sung, làm rõ, kết quả đánh giá nhà thầu Liên danh TCty Xây dựng Trường Sơn – Cty CP Công trình 207 không đáp ứng yêu cầu tại mục kinh nghiệm.

Cụ thể, thành viên liên danh là Cty CP Công trình 207 không đáp ứng tương ứng với tỷ lệ phần công việc đảm nhận trong liên danh là 30%. Các tài liệu bổ sung, làm rõ của nhà thầu cung cấp cho bên mời thầu là các tài liệu được xác nhận nội bộ giữa nhà thầu chính là Cty CP Traenco và Nhà thầu phụ Cty CP Công trình 207 không đáp ứng yêu cầu làm rõ, không phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Bên mời thầu đánh giá số liệu xác định giá trị khối lượng mà nhà thầu Cty CP Công trình 207 thực hiện trên cơ sở xác nhận nội bộ giữa Cty CP Traenco và Cty CP Công trình 207 tại Văn bản kiến nghị số 944 ngày 14/8/2019 của nhà thầu là không phù hợp với các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các quy định có liên quan.

Văn bản của ông Đinh Văn Doãn cũng cho rằng “Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin, tài liệu kê khai trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, tài liệu làm rõ, bổ sung thì được xem là vi phạm Điều 89 Luật Đấu thầu”.

Trao đổi thêm bên lề, ông Doãn cũng khẳng định, TCty Xây dựng Trường Sơn là một đơn vị lớn, có uy tín không chỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh mà trên toàn quốc nên chúng tôi rất thận trọng khi làm việc. Ban đầu, nhìn tổng thể, hồ sơ dự thầu của đơn vị này rất “đẹp”.

Tuy nhiên, khi tổ chấm thầu và chủ đầu tư có văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ làm rõ thì chúng tôi phát hiện một số điểm bất hợp lý, nếu không nói là phủ nhận hồ sơ dự thầu. Do vậy, tổ chuyên gia và chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn độc lập thứ 3 vào cuộc, xin ý kiến của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Được biết, đến nay, các công đoạn tiếp theo của gói thầu này đã được thực hiện. Ban QLDA đã tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu. Dự án cũng đã được UBND tỉnh khởi công.

Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vụ việc khi có trả lời của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm PV

Tìm kiếm:✨

  • Cục Quản lý Đấu thầu, Ban QLDA, Luật Đấu thầu, Gói thầu, Thầu, Đường bao, Mời thầu, Trúng thầu, Ban quản lý dự án, Hồ sơ mời thầu, Nhà thầu, Cẩm Phả, Liên danh, Báo Thanh Tra, Thi công xây dựng, Công trình giao thông, Nhà thầu chính, Đấu thầu, Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh