Saturday, September 7, 2019

Báo Thanh Niên: Đà Nẵng đề xuất không tổ chức HĐND ở 2 cấp hành chính

Phương án được đề xuất để xây dựng chính quyền đô thị tại Đà Nẵng là mô hình tổ chức một cấp chính quyền (cấp TP) và 2 cấp hành chính (quận, huyện và phường, xã). .

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://thanhnien.vn/thoi-su/da-nang-de-xuat-khong-to-chuc-hdnd-o-2-cap-hanh-chinh-1123671.html

Ngày 7.9, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (NQ43) vừa tổ chức họp dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa.

Phương án được đề xuất để xây dựng chính quyền đô thị tại Đà Nẵng là mô hình tổ chức một cấp chính quyền (cấp TP) và 2 cấp hành chính (quận, huyện và phường, xã).

Trong đó, tổ chức chính quyền cấp TP gồm có HĐND, UBND như hiện nay; các cơ quan chuyên môn của UBND TP sẽ căn cứ quy định khung theo nghị định của Chính phủ, đồng thời trong quá trình nghiên cứu sẽ đề xuất bổ sung một số cơ quan phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước ở đô thị.

Tại quận, huyện và phường, xã đề xuất không tổ chức HĐND, chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND.

Lộ trình triển khai thực hiện bắt đầu xây dựng đề án vào tháng 9.2019; sau khi hoàn thiện sẽ báo cáo Chính phủ vào tháng 1.2020; báo cáo Đảng đoàn Quốc hội tháng 1.2020 và Bộ Chính trị tháng 2.2020.

Sau khi được sự chấp thuận của Bộ Chính trị, sẽ hoàn thiện đề án báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì để chuẩn bị những văn bản cần thiết trình Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm vào kỳ họp Quốc hội tháng 5.2020.

Hoàng Sơn

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết số 43-NQ/TW, Văn Phòng UBND TP.Đà Nẵng, Đảng Đoàn Quốc hội, Trương Quang Nghĩa, Hội đồng nhân dân, Thiết chế, Thí điểm, Cơ quan hành chính, Cơ quan chuyên môn, Bộ chính trị, Bí thư thành ủy, Hành chính, Đề án, Đô thị, Đà Nẵng, Ban chỉ đạo, Quốc hội, Ủy ban nhân dân thành phố, Đề xuất, Mô hình